Aktualności

2020-12-23 17:11

Ewangelia na dziś – 24 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Łk 1, 67-79) – Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym.

————–

Modlitwa Zachariasza jest proroczym manifestem przyszłego Mesjasza, który przychodzi jako „z wysoka Wschodzące Słońce”, i pokazuje drogę Jana jako proroka przygotowującego drogę dla Pana. Podobnie jak Zachariasz, każdy ma swój czas w przyjmowaniu Bożych darów, łaski i Ducha.

 

Jezu, proszę Cię, abym nigdy nie utracił wrażliwości i otwartości serca na Twoje dary.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 67-79)

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...