Aktualności

2020-05-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 maj 2020 rok

EWANGELIA (J 16, 23b-28) – Opuszczam świat i idę do Ojca

(…) O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.

————–

Co to znaczy prosić w imię Jezusa? To znać Jezusa i być z Nim tak blisko, że nasza prośba kierowana do Ojca w Jego imię staje się prośbą, którą On sam zanosi w naszym imieniu. Jezus pragnie, abyśmy prosili z ufnością. Wówczas nasza radość z otrzymanych darów i łask będzie pełna.

 

Boże, we wszystkim bądź uwielbiony. Ojcze, dziś w imię Jezusa proszę Cię o…

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 16, 23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...