Aktualności

2021-07-01 17:11

Ewangelia na dziś – 2 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 9, 9-13) – Powołanie Mateusza

(…) Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.

————–

Lubimy oceniać i osądzać innych. Chcemy uchodzić za tych najbardziej sprawiedliwych, działających zgodnie z prawem. Jezus pokazuje nam jednak, że najważniejsze w życiu jest kierowanie się miłosierdziem. Każdemu daje szansę na nawrócenie i zachęca do pójścia za Nim. Jezus, mówiąc „miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, podkreśla, że przyszedł do grzeszników, aby okazać swoje miłosierdzie.

 

Jezu, przepraszam Cię, że tak często brakuje mi spojrzenia miłosierdzia. Pomóż mi zmienić się i nieść miłosierdzie innym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...