Aktualności

2022-01-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 styczeń 2022 rok

EWANGELIA (Mk 3, 1-6) – Uzdrowienie w dzień szabatu

(…) Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

————–

Wyciągnij rękę! to znaczy: przestań ją ukrywać, ale także: wznieś ją ku Niebu, jakbyś był małym dzieckiem i chciał uchwycić dłoń ojca. Ręka bezwładna jak bezwładny jest los każdego z nas. Ręka sprawna i silna – to obraz tego, co może uczynić z naszym życiem Bóg.

 

Jezu, Ty powiedziałeś do człowieka z bezwładną ręką, by stanął na środku zgromadzenia i uniósł dłoń ku Niebu. Mnie rozkaż to samo. Chcę unieść ku Niebu swoją bezwładną duszę, swój grzech, swoje kalectwo.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? » Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...