Aktualności

2022-10-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 12, 8-12) – Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

(…) Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.

————–

Odrzucić Ducha Świętego to zamknąć się na życie, które jest wieczne, to odrzucić Boga, który pragnie, abym nie zginął, lecz żył. Duchu Święty, bądź Miłością w moim sercu, abym codziennie odkrywał Twoje dzieło w swoim życiu, dzielił się Twoją radością z innymi i stawał się bardziej jednym z Ojcem w Jego Synu.

 

Jezu, mój Królu, udzielaj mi swojego Ducha, by w Nim zaistniała ta święta komunikacja, która łączy mnie z Tobą i Ojcem. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 12, 8-12)

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...