Aktualności

2022-11-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) – Nawrócenie Zacheusza

(…) Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.

————–

Jezusa trzeba zapraszać do siebie, i to jest coś wyjątkowo pięknego. Jezus puka do naszych drzwi, tak jak dziś zapukał do Zacheusza, i mówi nam, że chce być naszym gościem, że przyjmuje nasze warunki, że godzi się na to, co my Mu zaproponujemy, że liczy na nasze otwarte serce. Czy Go przyjmiemy?

 

Jezu, mój Królu, Ty codziennie z wielką pokorą przychodzisz do mnie, by zasiąść do stołu mojego serca. Mój dom jest Twoim domem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 19, 1-10)

Nawrócenie Zacheusza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...