Aktualności

2021-04-14 17:11

Ewangelia na dziś – 15 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 3, 31-36) – Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

(…) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

————–

Przyjęcie świadectwa Syna, wiara w Jezusa, osobista relacja z Nim – to wszystko gwarantuje nam życie wieczne. Wierzymy w życie wieczne, ale często nie zastanawiamy się nad nim. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak zagospodarowaliśmy dar wolności otrzymany od Niego. Czy żyjemy po Bożemu, a może już tylko „po ziemsku”?

 

Jezu, chcę przyjmować Twoje świadectwo każdego dnia, by mieć udział w życiu wiecznym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 31-36)

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...