Aktualności

2022-01-12 16:11

Ewangelia na dziś – 13 styczeń 2022 rok

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) – Uzdrowienie trędowatego

(…) Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić .

————–

Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii nauczył się wielkiej sztuki, którą jest dawanie wolności Bogu w swoim życiu, dlatego mówi do Jezusa: Jeżeli chcesz. Tak często nasze modlitwy o zdrowie brzmią jak szantaż wobec Boga: musisz, koniecznie, bezdyskusyjnie. Jeżeli chcesz – to słowa pełne zaufania i synowskiego poddaństwa. Trędowaty tym właśnie zdobył Serce Jezusa: posłuszeństwo wiary każe mówić bądź Wola Twoja. To trud, który kończy się uzdrowieniem.

 

Jezu, Ty widzisz mój trąd i wiesz, że jestem grzesznikiem, dlatego wołam do Ciebie z całym wysiłkiem wiary: niech się dzieje Twoja Wola w moim życiu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...