Aktualności

2020-11-12 18:11

Ewangelia na dziś – 13 listopad 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 17, 26-37) – Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

(…) Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły… kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

————–

Zanim Jezus przyjdzie w swojej chwale, przychodzi do nas każdego dnia ukryty w swoim Słowie, Eucharystii, w drugim człowieku, w wydarzeniach. Jezus dwa razy powtarza to, co absorbowało współczesnych Noego i Lotowi: „Jedli, pili, żenili się, wychodziły za mąż… kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali…”. Brakuje tu odniesienia do Boga, do własnej duszy…

 

Jezu, wśród wielu wydarzeń dnia pragnę rozpoznać Twoją obecność przy mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 17, 26-37)

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.
Pytali Go: „Gdzie, Panie?”
On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...