Aktualności

2022-11-11 16:11

Ewangelia na dziś – 12 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 18, 1-8) – Wytrwałość w modlitwie

(…) A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

————–

Jezus podpowiada nam, że prośby o sprawiedliwość zdobywają Serce Boga. Dlatego modlimy się za biednych, chorych, samotnych, przeżywających wojny, zagrożonych, skrzywdzonych. Bóg – który jest nade wszystko Sprawiedliwy – sam przede wszystkim pragnie sprawiedliwości. Jezus nie namawia nas więc do tego, by wytrwałą modlitwą zmienić Wolę Bożą, lecz by przedstawiając Mu prośby, nieustannie wołać: „Bądź Wola Twoja…”.

 

Jezu, mój Królu, Ty w niczym nie przypominasz złego sędziego, który musiał być długo proszony, zanim uczynił sprawiedliwość. Ty znajdujesz rozkosz w dawaniu łaski.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...