Aktualności

2021-09-09 17:11

Ewangelia na dziś – 10 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 6, 39-42) – Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

(…) Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz.

————–

Obłuda niszczy właściwe patrzenie na drugiego człowieka, zafałszowuje jego ocenę, dlatego przede wszystkim to swoje niedoskonałości powinniśmy zauważać i nad nimi pracować. Stańmy więc w prawdzie i z miłością popatrzmy na bliźniego. Ocenę i pouczanie innych zostawmy Jedynemu tylko Nauczycielowi – Jezusowi Chrystusowi.

 

Jezu, przepraszam Cię za to, że pouczam innych, zamiast pomóc im spotkać się z Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 39-42)

Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...