Aktualności

2022-11-09 16:11

Ewangelia na dziś – 10 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 17, 20-25) – Królestwo Boże jest pośród was

(…) Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”.

————–

Są dwa rodzaje fałszywych proroków. Pierwszy to ci, którzy mówią, że koniec świata jest już bardzo blisko. Drugi to ci, którzy mówią, że koniec świata jest jeszcze bardzo daleko. Prawdziwi prorocy – zakorzenieni w Słowie Boga i otwarci na Jego Wolę – mówią tylko jedno: trzeba zaufać Jezusowi Chrystusowi, a koniec świata przyjdzie wtedy, kiedy będzie to dla nas najlepsze. Kiedy się wypełnią dni. W dzisiejszej Ewangelii czytamy bowiem: Królestwo Boże jest pośród was. Jezus jest najbliżej nas, jak to tylko możliwe. Czy w tej sytuacji mamy się czego obawiać?

 

Jezu, mój Królu, Ty wiesz, kiedy nadejdzie koniec świata. Ukaż mi tę tajemnicę wtedy, gdy uznasz, że posłuży ona mojemu Zbawieniu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 17, 20-25)

Królestwo Boże jest pośród was

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».
Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...