Aktualności

2021-09-04 17:11

XXIII Niedziela Zwykła (Rok B ) – 5 wrzesień

EWANGELIA (Mk 8, 27-35) – czytania

OTWÓRZ SIĘ!

o. Tomasz Dąbek

Wezwanie Chrystusa do głuchoniemego skierowane jest także do nas wszystkich. Wszyscy potrzebujemy się otworzyć. Wyjść z utartych kolein i sposobów działania i myślenia. Przyjąć powiew Bożej nowości.

 

Prorok Izajasz zachęca do odwagi, ufności w Bożą pomoc. Zapowiada wspaniałe czasy mesjańskie. One już nastąpiły z pierwszym przyjściem Chrystusa i trwają do Jego powtórnego przyjścia. On uzdrawia chorych ludzi i zmienia pustynię w żyzną ziemię. Wzywa nas, by otwierać oczy niewidomym i uszy głuchym na Jego dzieła i słowa. By przemieniać nasze suche środowiska w glebę przyjmującą radośnie Boży zasiew i wydającą obfite plony.

 

Z psalmistą dziękujemy Bogu za Jego wielkie dzieła. Za pomoc dla potrzebujących i sprawiedliwe sądy. My też mamy współdziałać w Bożym działaniu. Mamy otwierać się na ludzką biedę  i pomagać tym, którzy jej doświadczają. Mamy właściwie oceniać ludzkie postępowanie. Popierać dobro, odwracać się od zła. Nie ulegać temu, co modne i głośne, lecz pozbawione głębszych wartości.

 

Święty Jakub piętnuje lekceważenie ubogich. Każdego trzeba uszanować. Starać się każdego zrozumieć. W dziele wychowania bardzo ważne jest wzajemne zrozumienie i poszanowanie. Nie narzucanie schematów, lecz pokazanie młodemu człowiekowi właściwej drogi w sposób, który on zrozumie i przyjmie. Jeśli otworzymy się na Bożą łaskę, ona będzie przez nas skutecznie przemieniać świat.

czytaj więcej...