Aktualności

2023-01-30 16:11

SEN MATKI BOŻEJ – 31 styczeń

-> Powrót do spisu modlitw

(modlitwę należy odmawiać przez 9 kolejnych wtorków. Podczas modlitwy powinna się palić świeca. Modlitwa jest bardzo pomocna. Na koniec tej 9-ciowtorkowej nowenny zostanie wysłuchane to, o co prosimy, choćby to było trudne do osiągnięcia).

O Święta Maryjo Ty Cudowna, uciekam się do Twojej pomocy i całkowicie ufam że w moich potrzebach zawsze będziesz mi pomocą. Z wdzięczności za to obiecuję tę modlitwę rozszerzać. Pocieszaj mnie w moich troskach i trudnościach. Błagam Cię o to pokornie, przez wielką radość, która napełniła Twoje serce, gdy w Betlejem Zbawicielowi Świata schronienie dałaś. Błagam Cię i proszę dla mnie i mojej rodziny, żebyśmy zawsze Boga w sercach naszych strzegli i na Ciebie jako na środek leczniczy zasłużyli. A przede wszystkim w moich troskach, które mnie najbardziej obciążają. Błagam pośredniczko naszej niedoli. Zwiąż wszystkie moje utrapienia tak, jak zwyciężyłaś smoka, aż poległ pod Twoimi stopami.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, módl się za nami (3x).

Przyszedł Pan Jezus do Niej i zapytał: „Matko, czy śpisz?”. „Zasnęłam” – powiedziała Panu Maryja – „A tyś mnie mój ukochany Synu obudził. Widziałam Cię w Ogrójcu obnażonego, gdzie na Twoją Świętą Twarz pluto, cierniem Cię ukoronowanego do krzyża przybito i bok włócznią przebito, z którego popłynęła Woda i Krew Święta, a potem Twe martwe ciało z krzyża zdjęto,a na moje ręce włożono”. I zapłakała Panna Maryja. Pan Jezus najczulej powiedział: „Matko Miłosierdzia, ktokolwiek będzie ten „sen” nosił lub słuchał otrzyma sto dni odpustu i w drodze nie umrze nagłą śmiercią bez przyjęcia Ciała i Krwi mojej. Ktokolwiek Ciebie Matko i mnie o co poprosi – pomoc otrzyma. Ten, kto będzie ten „sen” nosił stale przy sobie, ani w drodze, ani na wojnie, ani w innym miejscu nic mu się nie stanie. W domu, w którym znajduje się ten „sen” ani woda, ani ogień, ani inna szkoda stać się nie może.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, módl się za nami (3x).

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

 

Uzdrowienia i inne łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI 

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Nowenna do Boga Ojca

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – Rekolekcje – PAN JEZUS

CZYTELNIA

 

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...