Aktualności

2020-03-12 18:09

7. rocznica wyboru Papieża Franciszka – 13 marzec

Papież Franciszek obchodzi dzisiaj 7. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Wiadomość o decyzji Kolegium Kardynalskie o wyborze kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskupa Buenos Aires na papieża podał kilka minut po 20-tej 13 marca 2013 r.  kardynał-protodiakon Jean-Louis Tauran oznajmiając z loggii bazyliki św. Piotra słowa „Habemus papam”. 

Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka 

Jezu, jedyna Drogo do Ojca,
Prawdo i Życie człowieka.
Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół
do końca czasów.
Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka,
ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.
Udziel mu pełni łask Ducha Świętego,
niech utwierdza nas w wierze
i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,
zjednocz nas z Następcą św. Piotra
i umacniaj nas w każdej Eucharystii,
dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych,
byli solidarni z biednymi i cierpiącymi,
głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie
wszystkim narodom Ziemi.
Amen.

Modlitwa za Kościół Święty

Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu.

Spraw prosimy, aby Twój Kościół powszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi.

Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia.

Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność.

Jak nieustannie karmisz go słowem i ciałem Twojego Syna, tak nie przestań kierować nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i apostolskim – pociągał wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie.

Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

ŚDM – Campus Misericordiae 

Homilie, przemówienia papieża Franciszka w Polsce – 27 – 31 lipca 2016 rok

czytaj więcej...