Aktualności

2020-05-27 18:12

39. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego – 28 maj

Jeżeli chcemy pomagać innym, nie możemy osiągnąć sukcesu bez pomocy Matki Chrystusa i naszej, Maryi.

Sł. Boży kard. S. Wyszyński

 

Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowoœci Zuzela nad Bugiem.  Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyœświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej.

Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W okresie powstania warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązek kapelana grupy „Kampinos” AK. W 1945 r. został rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1946 r. Ojciec święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. W 1948 r. ks. Biskup Wyszyński został wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski. 14 II 1950 r. Prymas Wyszyński jako przedstawiciel Episkopatu podpisał „Porozumienie” z władzami państwowymi. 12 stycznia 1953 r. ks. Wyszyński został Kardynałem. 25 IX 1953r. Kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach, gdzie został napisany tekst odnowionych Œślubów Narodu. Dnia 26 X 1956 r. Kardynał Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, na jego prośbę Ojciec Œświęty ogłosił (21 XI 1964 r.) Maryję Matką Kościoła. Odszedł do Domu Pana 28 maja 1981 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

czytaj więcej...