Aktualności

2022-03-10 16:07

Powtarzające się grzechy lekkie, mogą z czasem przerodzić się w grzechy ciężkie – św. o. Pio

Rozważanie Tajemnicy Mszy św. wg. św. o. Pio

Grzechy lekkie należy rozpatrywać inaczej. Trzeba się zastanowić, czy są to grzechy przypadkowe, które zdarzają się rzadko, a wynikają z okoliczności i słabości, czy są to grzechy stałe, które wrosły w nasze dusze, i do których przywykliśmy. Te są najbardziej niebezpieczne, bo skoro przyzwyczajamy się do nich i zaczynamy je akceptować, uważamy, że Bóg postąpi tak samo. Tak nie jest. Im dłużej zezwalamy grzechom na ich obecność i powtarzanie się, tym stają się one mocniejsze i bardziej szpetne. Należy powziąć decyzję o walce z takim grzechem i prosić Boga o pomoc. W zależności od tego, w jakim stanie jest nasza dusza, tak również będziemy zdolni współczuć Zbawicielowi na krzyżu (Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.).

Im dusza bardziej zbliża się do Boga, tym bardziej widzi grzechy, którymi Go obrażała. Z czasem człowiek wzrastający w wierze, zaczyna tak żyć, że nie jest w stanie grzeszyć ciężko, bo wie jak ten grzech wyrządza krzywdę Bogu i Kościołowi. Żyjąc w stanie łaski uświęcającej musi być czujny na powstawanie grzechów lekkich. Jeśli dopuszcza do ich powstawania, z czasem przestanie je dostrzegać i będzie miał serce uśpione na ten grzech. Jeśli zawczasu nie podejmie walki z nimi, grzechy te przerodzą się w ciężkie, bo im dusza bardziej zbliża się do Boga, musi mieć też wrażliwe serce na Jego zranienia. Człowiek rozkochany w Bogu, musi nieustannie prosić Ducha Świętego o łaskę trwania w łasce uświęcającej, aby cały czas zbliżać się do Miłości.

Należy pamiętać, że na spotkanie z Bogiem w Ofierze Mszy świętej, zawsze należy się przygotować, aby serce i umysł były uporządkowane od wszelkich rozproszeń i grzechów. Należy mieć świadomość, że człowiek przychodząc na Msze św. przeprasza Boga za swoje i innych grzechy.

 

***     ***      ***

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Rozważanie Tajemnicy Mszy św. wg. św. o. Pio

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI Intronizacja oddolna

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

 

czytaj więcej...