Pomniki Pamięci Narodowej w Kasinie Wielkiej

Piwnica Młynkowska – miejsce pochówku 11 zakładników rozstrzelanych 14 listopada 1943 roku przez Niemców

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi