Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko,
Chcemy Cię nawiedzić, nasza Mateczko.
Nasza Mateczko, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

2. Cały rok o Tobie serce myślało,
Aby swa Mateczkę znów nawiedzało.
Znów nawiedziło, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

3. Mili pątniczkowie z nami śpiewajcie,
Panienkę Maryję tak pozdrawiajcie.
Tak pozdrawiajcie, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

4. Ona jest po Bogu godna uczczenia,
Bo nam uprasza łaskę zbawienia.
Godna uczczenia, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

5. Pójdźcie wszystkie dziatki ku Niej w podzięce,
Podnieście swe serca i wasze ręce,
Podnieście ręce, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

6. A proście Matuchnę, by was broniła,
I od hańby grzechu, by was chroniła.
By was chroniła, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

7. O Matuchno Boża, prosimy Ciebie,
Byśmy się dostali ku Tobie w niebie.
Ku Tobie w niebie, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z nieba Królowa.