Matko Najświętsza, do Serca Twego

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Matko Najświętsza, do Serca Twego
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

2. Gdzie my, o, Matko, ach, gdzie pójdziemy
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

3. Z każdej, o, Matko, do Ciebie strony
Woła w swej nędzy lud uciśniony.
Wspieraj nas Twego Serca łaskami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

4. Imię Twe, Maryjo litością słynie
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

5. O Matko nasza, Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości,
Bośmy okryci grzechów ranami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

6. A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta, w onej godzinie.
Zamknij nam oczy Twymi rękami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.