Aktualności

2023-02-21 16:11

Katedry św. Piotra – Święto – 22 luty

EWANGELIA (Mt 16,13-19) – czytania

PIOTR – OPOKA

ks. Mariusz Szmajdziński

Jezus pochwala odpowiedź Piotra i składa mu obietnicę stanowiącą zapowiedź nowego Ludu Bożego – Kościoła. Apostoł będzie pełnił w nim niezastąpioną rolę. Jego wiara stanie się fundamentem Kościoła – skałą, z której będą wypływały sakramenty umacniające człowieka w pielgrzymowaniu do Królestwa Niebieskiego. On – pierwszy papież, Mając klucze, stanie się głową i początkiem struktury hierarchicznej. Słowo Piotra będzie miało moc decydującą i rozstrzygającą.

 

Z drugiej strony znamy Piotra jako człowieka słabego, który zaparł się Jezusa. Jednak pokora pomogła mu oprzeć się na Chrystusie. Dzięki temu już jako Piotr-Opoka stał się i naszym oparciem. Uczy nas, że człowiek może stać się skałą tylko wtedy, gdy oprze się na Jezusie.
.
Chryste, dziękuję Ci za dar Kościoła, w którym spotykam się z Tobą, i osobę papieża, który czuwa nad powierzoną owczarnią. Niech serce pełne wiary i miłości ożywia jego działanie.

 

czytaj więcej...