Aktualności

2017-05-08 18:03

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich

„Ja tam u was byłem. Pilnujcie mi tych szlaków”

Po raz kolejny Kaplica Na Brzegu została zaproszona przez prezes Fundacji Szlaków Papieskich panią Urszulę Własiuk na doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – miejsc w których przebywał jako ksiądz, biskup, kardynał, Karol Wojtyła.

Spotkanie to odbyło się w sobotę 29 kwietnia 2017 roku w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na „Franciszkańskiej 3” u gospodarza Metropolity Krakowskiego Abp Marka Jędraszewskiego.

Rozpoczęło się o godz. 9.00 na dziedzińcu Kurii przy pomniku św. Jana Pawła II złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odśpiewaniem „Barki”. 

O godz. 9:30 rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana w kaplicy prywatnej Arcybiskupów Krakowskich, której przewodniczył Abp Marek Jędraszewski wraz z piętnastoma  kapłanami wśród nich ks. prał. Stefan Misiniec, opiekun duchowy Szlaków Papieskich, a także ks. proboszcz Jerzy Raźny z parafii  św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

Ks. Abp Marek Jędraszewski mówił: 

„Dzisiaj, w święto patronki Europy (św. Katarzyny Sieneńskiej), modlimy się przy Chrystusowym ołtarzu, gdzie gromadzą się kapłani i świeccy różnych pokoleń, różnego wieku, których można by nazwać strażnikami Szlaków Papieskich, ale na pewno także strażnikami chrześcijańskiej Europy.”

.

„Stoicie w szczególnym miejscu historii naszej ojczyzny i Europy, miejscu  które On zaznaczył swoją obecnością, modlitwą, refleksją, przyjaźnią z innymi. Jesteśmy w  miejscu, na skrzyżowaniu szlaków, nie tylko tych na których możemy odkryć ustawiony znak, ale też odkryć ich wymiar duchowy. I przed wami stoi  wielkie zadanie, aby to dobro zachować, by je ocalić, by je przekazywać kolejnym pokoleniom Polaków. Aby w ten sposób chronić to, co najbardziej cenne w chrześcijańskim wymiarze Polski, naszej ojczyzny, a także w chrześcijańskim wymiarze Europy”. 

Oprawę muzyczną podczas Eucharystii zapewnił parafialny chór Bazyliki Mariackiej „Organum” pod dyrekcją Bogusława Grzybka.

Wśród zaproszonych z powiatu limanowskiego był proboszcz z Mszany Dolnej ks. Jerzy Raźny, delegacja z Limanowej,  Tymbarku, Piekiełka.

Były również delegacje m. in. z Rabki Zdrój, Węgierskiej Górki, Bielska Białej, Cieszyna, Bystrej, Ełku, Kalwarii Zebrzydowskiej, Radziszowa, Woli Radziszowskiej  ze „Szlaku Złotej RÓŻY”, Klikuszowej, Krakowa, Puław, Rzeszowa, Sanki.

Po Mszy Św. prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula Własiuk podziękowała Księdzu Arcybiskupowi, oraz przybyłym kapłanom i uczestnikom za wspólną modlitwę w intencji utrwalania i dokumentowania Szlaków Papieskich.

Spotkanie zakończyło się przy poczęstunku oraz wpisaniem się do Księgi Pamiątkowej w krużgankach bazyliki oo. Franciszkanów w Sali Włoskiej.

Więcej na stronach:

Na straży Szlaków Papieskich

Spotkanie „Szlaków Papieskich” z metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim 29 kwiecień 2017 r. – Kraków, Franciszkańska 3

www.szlakipapieskie.pl

Homilia Arcybiskupa Krakowskiego Marka Jędraszewskiego

 

czytaj więcej...