Aktualności

2017-06-21 11:53

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

PAN JEZUS: Chcę mówić dziś o trudnej chwili, o momencie, kiedy wszystko zostało dokonane, ale nie widać jeszcze owoców Ofiary. Dla Mojej Matki była to najboleśniejsza chwila, bo uświadomiła sobie Moje odejście i czas, jaki przyjdzie Jej czekać na ujrzenie Mojej chwały. Widok Mojego martwego ciała na Krzyżu był przerażający. Zdawał się mówić światu: „Oto co warte jest dobro na tym świecie”. Całe życie poświęciłem służbie ludziom, okrzyknęli Mnie swoim Królem i po kilku dniach powiesili na Krzyżu. Tryumf Krzyża jest jednak Moim tryumfem. Nie byłem Królem, jakiego oczekiwano. Izrael nie chciał Mesjasza – Boga, ale Mesjasza – człowieka. Człowieka, który działaby po ludzku i po ludzku myślał. Człowiek rozwiązałby ludzkie problemy, ale nie myślałby o życiu wiecznym. Spijałby swoją chwałę, nie dbając o najmniejszych. Ja poświęciłem tę chwałę właśnie dla nich. Nie potrafili jednak ujrzeć w Moich cudach nadziei wiecznego szczęścia, którą im przyniosłem. Będąc Królem na mocy Mojej nadludzkiej władzy, stanowiłem zagrożenie dla człowieka, bo nie myślałem tak jak on, ale prosiłem go, aby zechciał zobaczyć prawdę, a więc spojrzeć na świat tak jak Ja.

Walka o Moje Królestwo przeżywa dziś podobne chwile. Człowiek znów pragnie Króla, który wybawi go od jego nieprzyjaciół, ale niekoniecznie Boga, który będzie miał własny plan ratowania ludzkości. Ludzkość pragnie raczej Króla, który zrealizuje jej plan. Moje królowanie jednak przychodzi w ofierze i poprzez nią. Znaki, które wam daję, są niewystarczające, nie widzicie Mojego nadejścia, ale Moje odejście. Moja śmierć krzyżowa przybliżyła jednak chwilę Mojego Zmartwychwstania. Powszechne odstępstwo przybliża chwilę Mojego nadejścia. Musicie wytrwać pod Krzyżem do końca i choćby wam było dane oglądać Moją śmierć, to jednak nie koniec. Ufajcie. Wierzcie w Moje Zmartwychwstanie. Obiecuję wam, że zmartwychwstanę i obietnicy dotrzymam. Błogosławię was, którzy towarzyszycie Mojej Matce na tej drodze i troszczycie się o Moje udręczone członki*. Złóżcie je wszystkie w ramionach Mojej Matki. Ona obmyje Moje Ciało** i przygotuje je na Moje Zmartwychwstanie. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany…

Chodzi zarówno o poranione członki ciała Jezusa jak i o członki Mistycznego Ciała Chrystusa – Kościoła katolickiego.

** Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół katolicki.

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA