Aktualności

2017-06-21 11:44

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. STACJA VII

PAN JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

PAN JEZUS: Każdy Mój kolejny upadek jest cięższy i trudniej jest Mi z niego powstać. Ty również, kiedy zbliżasz się do celu, uważasz, że nie przystoją ci upadki, bo jesteś już tak wysoko. A upadki będą ci towarzyszyły do końca, bo do końca zostaniesz człowiekiem. Dzieło Intronizacji jest dziełem Boga, a nie człowieka, dlatego nie człowiek musi być w nim doskonały, ale Bóg. Chcę przyjść z pomocą słabemu człowiekowi i poprzez Moją doskonałość udoskonalić człowieka. Wasza droga do wypełnienia Mojej Woli jest pełna nadziei i pełna upadków, które jednak wszystkie mogą być  ofiarowane  i prowadzić do celu. Najważniejsze, o czym należy pamiętać, to nadzieja, której nie wolno utracić. Nie wolno rezygnować. Cel jest tak wielkim błogosławieństwem dla świata, że nie może być przyćmiony ludzkimi względami i nawet brak ludzkich sił i wszelkiego ludzkiego poparcia nie może być powodem  rezygnacji z dalszej drogi.

Wszedłem na szczyt Kalwarii samotnie, obarczony ciężarem nie do uniesienia, upokorzony upadkami, poraniony i ledwie żywy. Nic nie mogło Mnie powstrzymać przed wypełnieniem Woli Ojca. Pragnę, abyście tak samo traktowali Moją Wolę. Niech nic nie będzie w stanie zawrócić was z raz obranej drogi. Żadne upadki, żadne zdrady, żadne kpiny i szyderstwa nie powinny robić na was wrażenia. To naturalne środowisko dla ofiary i drogi krzyża. Drogi po koronę. Jeżeli waszym wysiłkom i modlitwą towarzyszą te cierpienia, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze i choćby sama droga zdawała się być coraz cięższa, nie rezygnujcie. Ona właśnie prowadzi do celu. Mimo wszystkich Moich upadków nie poddałem się i tego samego oczekuję od was. Choćby się wam zdawało, że wszystko i nawet sam Bóg jest przeciwko wam, podążajcie dalej raz obraną drogą, aż wypełnicie Moją Wolę. To jest Moja Wola, a więc pragnę, aby została wypełniona. Chcę zobaczyć, że zależy wam na tym równie mocno jak Mi. Chcę dzielić Moje pragnienie z pokrewnymi duszami, a jeśli nawet spotkają was upadki, nie gorszcie się, ale wszystko to łączcie z Moją ofiarą Drogi krzyżowej i wspierajcie się na niej jak na lasce, aby powstać i iść dalej. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany…

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA