Aktualności

2017-06-21 11:36

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

PAN JEZUS: Jestem twoim Bogiem. Małżonkiem, który przyjął Krzyż Zbawienia. Królem, który zmienił swe berło na Krzyż. Moja władza nad duszami objawia się właśnie w Krzyżu. Krzyż jest berłem Mojej sprawiedliwości. To On zjednuje Zbawienie grzesznikom i spłaca ich długi. Dla tych, którzy przed nim upadają, zjednuje łaskę. Dla odrzucających Krzyż jest berłem sprawiedliwości, które wyznacza im sprawiedliwy los. Ja sam upadałem przed Krzyżem, ukazując wam jego potęgę i zasługę. Krzyż bowiem nie jest drzewem, ale Wolą Mojego Ojca, przed którą skłaniam głowę. Jego sprawiedliwość jest sprawiedliwością Mojego Ojca, którą szanuję i czczę. Kiedy staniecie przede Mną w Dniu Sądu, berło, które zajaśnieje w Mojej prawicy, będzie tym samym, po które sięgnąłem w Mojej bolesnej godzinie. Jak Moja ukrzyżowana postać skrywa Moją potęgę i godność, tak Krzyż skrywa swoją moc i władzę nad całym światem widzialnym i niewidzialnym. Gdy Go wznoszę, Piekło drży i czeźnie. Krzyż w ręku kapłana staje się jego siłą do walki z całym światem zła i znakiem jego władzy nad duszami. W Krzyżu ukryta jest więc wielka godność i moc jego Króla, który w nim, przez niego i z niego sądził będzie świat.

Nie odrzucaj więc Krzyża, który ci daję, bo jest on twoim przyszłym berłem królewskiej władzy, którą pragnę z tobą dzielić w Niebie. Zobacz w nim to, co Ja w nim ujrzałem. Wierz mocno, że obraz świata przekłamuje obraz Boga i odwraca go. Zobacz w Krzyżu jego chwałę i moc. W twoim cierpieniu ujrzysz zaszczyt przyszłej władzy i odpowiedzialności. Dając ci Krzyż, wkładam berło do twojej ręki, aby poprzez ciebie władać duszami i przyprowadzić je do Mojego Ojca. Nie ma większej władzy nad tą, która rozkazuje duszy żyć wiecznie, a zło ucisza i paraliżuje. Czy nie tego pragniesz? Czy nie pragniesz Króla, który ocali dusze, a zło zamknie na wieki w Piekle? Przyjmij więc Krzyż tak, jak Ja go przyjąłem, jako powołanie i zaszczyt dany Mi od Ojca. Przyjmij niewolę, aby zdobyć władzę na wieki. Poddaj się cierpieniu, aby pogrążyć zło. Przyjmując i wypełniając Moją Wolę, przybliżasz czas tryumfu Krzyża, bo jeśli zwyciężysz poprzez niego, powiększasz jego władzę na Ziemi, a tym samym Moją władzę na Ziemi. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany…

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA