Aktualności

2017-06-21 11:24

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. ROZPOCZĘCIE

PAN JEZUS: Będę przychodził do ciebie codziennie i przeżywał na nowo Moją Drogę krzyżową wraz z tobą. Pokażę ci tajemnice Mojego Królestwa i drogę, jak się je zdobywa. Choć Moja godność jest godnością królewską i Boską, Królestwo Moje zdobywałem w pocie i łzach, a cena, jaką za nie zapłaciłem, była ceną Mojej Krwi.

Jestem Królem, który zstąpił z Nieba. Namaszczony przez Mojego Ojca przyjąłem wyrok ludzki, aby wypełnić rozkaz Boski. Człowiek nie był w stanie pojąć tajemnicy Mojego Królestwa, które potęgą, mocą i bogactwem przerasta wszystkie ludzkie królestwa. W głębi Mojego człowieczeństwa ukryte było Moje Bóstwo, niewidzialne dla oczu złych i pożądliwych. Objawiłem Moje Królestwo prostaczkom, bo tacy najbardziej podobają się Mojemu Ojcu. Oni mogli pojąć tajemnicę Mojego posłania. Syn Boży odbierał chwałę od zawsze i odbiera ją na zawsze. W tajemnicy nieskończoności przyjąłem jednak na siebie piętno czasu i wyrzekłem się Mojej chwały, aby ukazać wam Moją chwałę i Moje Królestwo. Stając się podobnym do was, poprowadziłem was drogą ludzką do chwały, jaką odbiera Bóg. Pragnę dzielić z wami Moją chwałę w Niebie. Wprowadzam was małych i słabych tam, gdzie będziecie królować wraz ze Mną. Ale zanim się to stanie, chcę, abyście naśladowali Moje poniżenie.

Zstąpiłem z Nieba jako Król. Aby podkreślić ten fakt, odebrałem Moją chwałę od władców świata pobudzonych przez Mojego Ducha. Przyjąłem pokłon trzech króli i prostych pasterzy, którzy uznając Moją królewską władzę, uczcili Moją obecność i uniżenie. Choć Moja skromna postać dziecka i nędzne warunki, w jakich przebywałem, nie zdradzały prawdy o Moim pochodzeniu, Mój Ojciec objawił tę tajemnicę czystym sercom szukającym Boga. W ten sposób Ziemia oddała Mi hołd, gdy porzuciłem dla niej Niebo. Amen.

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA

czytaj więcej...