Aktualności

2022-03-24 16:18

25 marzec święto patronalne niewolników Maryi

Specjalne nabożeństwo do Tajemnicy Wcielenia

Będą żywili szczególne nabożeństwo do wielkiej Tajemnicy Wcielenia Słowa, obchodzonej 25 marca. Jest Ona właściwą tajemnicą tego nabożeństwa, gdyż zostało ono zainspirowane przez Ducha Świętego:

Aby uczcić i naśladować ową niewypowiedzianą zależność, jaką Syn Boży zechciał przyjąć wobec Maryi na chwałę Boga, swego Ojca, i dla naszego zbawienia. Zależność tę widać najjaśniej w tej właśnie Tajemnicy, gdy Jezus Chrystus żyje jako więzień i niewolnik w łonie Najświętszej Maryi Panny, będąc we wszystkim od Niej zależnym.

Aby podziękować Bogu za niezrównane łaski, którymi obdarzył Maryję, a zwłaszcza za to, że Ją wybrał na swoją najgodniejszą Matkę, co się właśnie w tej Tajemnicy dokonało. Są to dwa zasadnicze cele niewoli Jezusa w Maryi.

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – św. Ludwik Maria de Montfort

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Codzienna modlitwa wiernego niewolnika Maryi

33 dni przygotowania – Niewolnicy Maryi

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

czytaj więcej...