Aktualności

2021-03-24 17:11

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – Uroczystość – 25 marca

EWANGELIA (Łk 1,26-38) – czytania

SŁUŻEBNICA PAŃSKA

o. Jarosław Krawiec OP

Bóg, realizując swoje plany, szanuje wolność człowieka. Obdarzył nas zdolnością kształtowania swojego losu. Dokonujemy wyborów, bo bez tego nie mogłaby istnieć prawdziwa miłość. Nawet w decyzji o staniu się człowiekiem Bóg uzależnił wypełnienie swojej woli od zgody Maryi.

 

Wszechmogący Stwórca przez usta anioła Gabriela objawia młodej dziewczynie z Nazaretu swoje plany. To niesamowita tajemnica Boskiej wielkości i pokory zarazem. Święty Bernard z Clairvaux w jednej ze swoich homilii dostrzegał dramatyzm tej chwili: cały wszechświat zamarł w bezruchu, oczekując, co powie Maryja. Jej odpowiedź: „Niech mi się stanie według twego słowa”, zdecydowała o wypełnieniu Bożej tajemnicy.

 

Maryjo, Matko Jezusa i moja Matko, proszę dziś za Twoim wstawiennictwem o łaskę posłuszeństwa Bożemu słowu. Pokorna Służebnico Pana, módl się za mnie i pomóż mi pełnić wolę Twojego Syna.

 

czytaj więcej...