Aktualności

2022-06-12 16:07

Złodziej nigdy nie będzie szanowany. Zawsze pozostanie tylko złodziejem – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Niepodejmowanie pracy jest grzechem, bo obciąża tych, którzy muszą łożyć własne pieniądze na utrzymanie próżnujących. Grzechem jest gardzeniem pracą i odrzucanie jej jako sposobu na życie. Próżnowanie z poczucia wyższości i pragnienie wzbogacenia się cudzym kosztem jest grzechem ciężkim – mówi Bóg Ojciec w siódmym przykazaniu.

Złodziejami są ci, którzy żerują na pracy innych, a sami nie tkną się żadnej pracy. Złodziejami są ci, którzy odbierają innym ich własność, pożyczają i nie zwracają długów, a także przywłaszczają sobie cudze, znalezione rzeczy. Niech będą pewni, że Boża sprawiedliwość dosięgnie ich niesprawiedliwości. Żaden złodziej nie wejdzie do Królestwa niebieskiego, aż nie zwróci wszystkiego, co ukradł i zarobił kosztem innych. Sumienie grzesznika różni się od sumienia świętego. Każdy mały grzech czyni człowieka mniej wrażliwym na sumieniu, a grzech dodawany do grzechu sprawia, że człowiek powoli przyzwyczaja się do myśli, że sumienie ma zbyt wrażliwe i należałoby poczynić pewne ustępstwa. I tak dochodzi do stanu, gdzie przestaje rozróżniać co jest grzechem, a co nie.

Kradzież jest rzeczą wstrętną. Odbiera człowiekowi szacunek i zaufanie ludzi. Nie da się wrócić potem dobrego imienia, bo kradzież jest rzeczą ubliżającą ludzkiej godności. Złodziej nigdy nie będzie szanowany. Zawsze pozostanie tylko złodziejem, choćby osiągnął bardzo wiele, nie zdobędzie szacunku i nikt nie będzie go poważał.

Przeciwnie, ludzie będą go unikać jak trędowatego, bo zaufanie jest podstawą relacji międzyludzkich – mówi Bóg Ojciec w siódmym przykazaniu.

Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni. św. o. Pio

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...