Aktualności

2021-03-25 17:06

Za zdradę męża lub żony płaci cała rodzina, a konsekwencje tego grzechu nieczystego rozciągają się… – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

 

Pan Jezus: Konsekwencją tego grzechu w życiu wiecznym jest wieczne potępienie. Trwanie w grzechach nieczystych prowadzi do potępienia. Odrywa człowieka zupełnie od myślenia o sprawach duchowych i wieczności, a śmierć zastaje go nieprzygotowanym. Nieczystość i niewiara są dziś głównymi powodami potępienia wśród ludzi.

 

Chcę uświadomić wam, że nieczystość jest grzechem pozbawiającym człowieka możliwości wzrostu duchowego. Nieczystość prowadzi do wielu nieszczęść i cierpień w tym życiu, odbiera człowiekowi radość i zadowolenie z życia, a upośledzając jego zdolność kochania, uniemożliwia mu założenie szczęśliwej rodziny. Wszystkie grzechy nieczyste obciążają całą rodzinę. Nie są indywidualną sprawa grzesznika. Za ten skrajny egoizm płci przede wszystkim małżonek i wszystkie dzieci. Kochanie jest najważniejszą zdolnością, którą Bóg daje człowiekowi, aby potrafił założyć rodzinę i stawiać czoło przeciwnościom. Nieczystość odbiera tę zdolność, stąd konsekwencje tego grzechu rozciągają się na wszystkie dziedziny życia i wszystkich wokół. Rodzice muszą nauczyć dzieci kochać. Jeśli sami już nie potrafią, nie potrafią również nauczyć tego swoje dzieci.

 

Teraz pragnę wam uświadomić, Moje dzieci, że dopóki żyjecie, macie możliwość przemiany swojego życia. Konsekwencje grzechów nieczystych są bardzo szerokie i nie da się im zapobiec ani ich cofnąć. Pozostaną. Przy pomocy łaski Bożej możliwe jest jednak nawrócenie, uwolnienie i zaczęcie nauki kochania od zera. Dziś wzywam was wszystkich do wyrzeczenia się tego grzechu i odwrócenia się od niego w sposób zdecydowany. 

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...