Aktualności

2022-10-15 16:15

XXII Dzień Papieski – św. Jan Paweł II – „BLASK PRAWDY” – 16 październik

SZLAKI PAPIESKIE

Nie bójcie się mówić prawdy. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa! Ale głoście Go i proponujcie zawsze z Maryją! Matką Boga!  – św. Jan Paweł II

Prócz tego, Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „Na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza Święta. – św. Jan Paweł II

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. – mówił Abp Marek Jędraszewski do opiekunów Szlaków Papieskich, miejsc, które nawiedzał św. Jan Paweł II w tym także Kaplica Na Brzegu.

U stóp krzyża cierpi w milczeniu Maryja, włączona w szczególny sposób w cierpienia Syna, ustanowiona Matką ludzkości, gotowa orędować za każdym człowiekiem, aby mógł dostąpić zbawienia.  –  św. Jan Paweł II.

św. Jan Paweł II w Kaplicy Na Brzegu

Jak Janowi u stóp krzyża także wam Jezus daje swoją Matkę, aby swoją dobrocią dodała wam otuchy. – św. Jan Paweł II

czytaj więcej...