Aktualności

2023-01-29 16:07

Występowanie przeciw rodzicom w sądzie jest najcięższym grzechem przeciw IV przykazaniu Bożemu – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Matka i Ojciec są godni nie tylko posłuszeństwa, ale i czci od swoich dzieci. Obowiązkiem dzieci jest modlić się za rodziców. Ponad rodzicami stoi tylko Bóg, więc w przypadku trudności w rodzinie tylko do Niego należy się zwracać o pomoc. Wprowadzenie w sprawy rodzinne ludzi i instytucji bezbożnych zawsze spowoduje powiększenie problemu i większe zranienia. Kościół powinien zajmować się wszystkimi problemami związanymi ze stosunkami rodzinnymi, bo są to sfery tak intymne i delikatne, że tylko Bóg może w nie wkraczać z uwagi na świętość rodziny. Żądam więc od dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i pełnego się poddania ich woli tak, jak gdyby poddawały się Mojej Woli – mówi Bóg Ojciec w czwartym przykazaniu. 

Dlatego grzechem dzieci jest nie tylko nieposłuszeństwo wobec rodziców, ale także wszelkie złe słowa skierowane do rodziców, a także przeciwko nim w obmowie. Obmawianie rodziców jest ciężkim przewinieniem, a występowanie przeciwko nim w sądzie najcięższym. Kłótnia z rodzicem jest ciężkim przewinieniem, a uderzenie jednego z rodziców najcięższym. Niezależnie od okoliczności dzieci zawsze powinny bronić rodziców, chyba że sprzeciwiają się oni w swym postępowaniu świętej wierze katolickiej, wówczas dziecko może odmówić posłuszeństwa. Rodzice powinni być traktowani przez dzieci jak wierni wysłannicy Boga, jak sami aniołowie, bo przejęli na siebie obowiązek zrodzenia i wychowania człowieka dla Boga.

Dzieci w swoim postępowaniu wobec rodziców mogą się radzić tylko spowiednika w konfesjonale. Jeśli zwracają się w sprawie swoich rodziców do swoich rówieśników lub osób z poza rodziny bezpośrednio lub pośrednio, przyjmując rady od osób trzecich bezpośrednio lub za pomocą mediów, wprowadzają do swoich rodzin działanie złego ducha. Otwierają mu drzwi i jemu dają głos, dlatego wszelkie opracowania psychologiczne dotyczące rodziny nie przyniosą wam korzyści i pokoju. Przeciwnie, wprowadzą niepokój do waszych rodzin i postawę egoistyczną. Zaczniecie patrzeć na siebie wzajemnie jak na przedmioty stanowiące zespół pozytywnych lub negatywnych zachowań, a stąd łatwo przejść do osądzania i żalu, który przeradza się w rany rodzący kolejne rany. Tylko miłość przynosi pokój i tylko ona zdolna jest przemienić i uzdrowić rodzinę.

Bóg jest zawsze po stronie ojca i po stronie matki. Błogosławię dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Miłość rodzicom okazuje się poprzez posłuszeństwo wobec ich woli, pomoc w ich pracach i potrzebach, a także modlitwę w ich intencji  mówi Bóg Ojciec w czwartym przykazaniu.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

 

czytaj więcej...