Aktualności

2023-08-19 16:17

Wymarzone serce Boga. SERCE POKORNE, KTÓRE SIĘ NIE CHEŁPI

WYMARZONE SERCE BOGA

Pan Jezus: Umiłowałem ludzkie serce, ale serce, które poszukuje dróg prawdy i podąża za Moimi wskazaniami. Najchętniej obdarowuję serce pokorne, które ukazuje Mi swoje ubóstwo. Pokora jest cnotą, która podoba Mi się najbardziej. Jak Mi trudno znaleźć takie serce, które się nie chełpi. A przecież człowiek sam nie posiada niczego. Wszystko, co ma, jest darem. Jeśli się czegoś nauczył, Moja w tym zasługa. Dałem zdolności i stworzyłem nauczyciela.

 

Kto pamięta o prawdziwej naturze rzeczy, które są stworzone z nicości, pamięta też o pokorze i pielęgnuje ją dla Mnie. Nie lubisz upokorzeń i rzeczy, które na przekór tobie wymykają ci się spod kontroli, ale one właśnie ukazują ci prawdę, że jesteś stworzeniem, a nie stwórcą i nawet wobec rzeczy stworzonych nie masz pełnej i doskonałej władzy. Cóż, pozostaje ci zachować pokorę i przyjmować „złośliwość rzeczy martwych” i swoje własne porażki jako przypominanie Stwórcy o znikomości stworzenia.

 

Tej Ziemi daleko jeszcze do doskonałości, a jej stworzenie pragnie tworzyć doskonałość. Jak jednak ten, kto nie jest doskonały, może stworzyć doskonałość? Miej więc litość dla siebie, widząc swoje błędy, i dla otoczenia, które stworzone ręką ludzką, nie Boską, zawodzi i okazuje się ułomne i niedoskonałe. Grzech pierworodny ciąży na całym stworzeniu, obarczając je konsekwencjami. Nie dziw się więc tak bardzo zawodności i nietrwałości rzeczy stworzonych, ale przyjmuj całą ich zawodność jako konsekwencje grzechu pychy i upokarzaj się przed Stwórcą, przepraszając Mnie za pychę stworzeń. Nie doskonałość i bezbłędność podobają Mi się w człowieku, ale cnota pokory, która upiększa ludzkie niedoskonałe serce. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...