Aktualności

2023-08-18 16:17

Wymarzone serce Boga. SERCE, KTÓRE NIE CHOWA URAZ

WYMARZONE SERCE BOGA

Pan Jezus: Pisz, Moje umiłowane dziecko. Serce, którego pragnę, nie chowa w sobie żadnej urazy. Usprawiedliwia wszystkich. Nikogo nie oskarża. Żądne Boskiego przebaczenia, chętnie przebacza, choćby nie zawsze przychodziło to bez trudu.

 

Jeśli codziennie człowiek prosi Mnie o przebaczenie za swoje grzechy, codziennie mu przebaczam, ale najpierw zaglądam w jego serce, czy spełnił pierwszy warunek, dla którego mogę i chcę chętnie przebaczać: Czy w jego sercu jest przebaczenie wobec bliźnich. Jeśli tak, sam przebaczam i błogosławię duszę, która się przede Mną upokarza. Jeśli nie, nie mogę przebaczyć. Zatwardziałe serce, które przyznaje sobie prawo do upadku, ale odmawia go innym, chowając urazę i żal do bliźnich, tym samym odbiera sobie i Moje przebaczenie.

 

Modlitwa słowna, ale ze szczerego serca, choć wbrew uczuciom wobec winowajcy, jest wysłuchiwana i przebaczenie uznane, jeśli jest to przebaczenie szczere, to znaczy podjęte przez duszę ze względu na Mnie, choćby wbrew sobie. O, jak rzadkie to serca, które tak czynią. Jak mało jest przebaczenia w świecie. Prawie wszyscy oskarżają się nawzajem i żądni są nie tylko kary Boskiej, ale sami wymierzają wykreowaną przez siebie sprawiedliwość. A Ja lituje się nad tymi, którzy się litują. Jak słodkie to serca, w których nie ma żalu i rozpamiętywania. Jak chętnie w nich przebywam. Moje błogosławieństwo spływa potokami do tych serc wprost z Mojego Najświętszego Serca. Uszczęśliwiam te serca, mając dla nich zawsze miłosierne spojrzenie. Moje przebaczenie w godzinie ich śmierci jest pewne.

 

Naśladuj Mnie w litości wobec ludzkich błędów, bo im więcej przebaczysz, tym więcej będzie ci przebaczone, a przecież twoje przewiny wobec Mnie zawsze przerastają winy twoich bliźnich wobec ciebie. Przebaczając więc, zawsze odnosisz wielką korzyść, nie tylko zyskując znacznie więcej i niewspółmiernie do swojego wysiłku, ale również rozlewając Moje błogosławieństwo na całe swoje życie. Błogosławię cię córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...