Aktualności

2023-08-17 16:17

Wymarzone serce Boga. SERCE, KTÓRE JEST PRAWDZIWIE WOLNE

WYMARZONE SERCE BOGA

Pan Jezus: Moje dziecko, wolność, którą daje człowiekowi, jest wolnością wyboru pomiędzy dobrem i złem. Pomiędzy Mną i Moim rywalem, [szatanem] który walczy o twoje serce. Ja walczę o nie, ponieważ je kocham. On z nienawiści.

 

Idąc przez życie, tracisz swoją pierwotną wolność, przywiązując swoje serce do rzeczy, sytuacji, osób i spraw, a Ja pragnę serca doskonale wolnego. Ta wolność, którą chcę ci dać, nie jest uwolnieniem od miłości, ale od wygody, lęku, lenistwa i samozadowolenia. Tym są właśnie przywiązania serca, które tylko wolne może być szczęśliwe i obdarzać otoczenie miłością.

 

Miłość do Boga nie znosi domieszek. Jeśli ma być Moją radością, musi być wolne. Tylko w wolnym sercu rozwinie się i dojrzeje doskonała miłość, która jest Moim upodobaniem. Jeśli kochasz Mnie z powodu Mnie samego, masz Moje upodobanie w tobie. Ale kiedy uwolnisz twoje serce od wszystkich przywiązań, osiągniesz doskonałość i staniesz się do Mnie podobna. Przywiązanie – to ograniczenie własnej wolności z powodu lęku, lenistwa, wygody i samozadowolenia. W różnych sercach przywiązania są spowodowane różnymi wadami.

 

Uwolnienie się od przywiązań nie oznacza uwolnienia się od osób i sytuacji, ale tylko od przywiązania serca, aby wybory, których dokonuje człowiek, były zawsze dokonywane przez wzgląd na Boga Jego Wolę, a nie z powodu przywiązań, które same dyktują człowiekowi, co ma robić poprzez uczucia, a w szczególności uczucie lęku lub samozadowolenia. Pełnienie Woli Bożej eliminuje uczucie lęku, ponieważ Wola Boża jest zawsze dobrem, które człowiek wybiera. Samozadowolenie jest za to krótkotrwałą słabością duszy, która zadowala się własną chwilową radością zamiast szukać wiecznej radości Boga. Uwolnienie się od przywiązań oznacza uwolnienie się od poddawania się uczuciom lęku i od szukania zadowolenia i dogadzania sobie na każdym kroku. Człowiek wolny nie musi mieć zapewnionej wygody i spełniać wszystkich swoich potrzeb, aby odczuwać wewnętrzne szczęście i emanować radością. Pustkę po niezaspokojonych pragnieniach zawsze wypełnia Bóg i w ten sposób uwalnia duszę i serce człowieka od ciągłego zabiegania o własne zadowolenie, obdarowując ją swoją doskonałą i niezależną od świata szczęśliwością.

 

Nie lękaj się więc niczego, a w szczególności własnego niezadowolenia. Uwierz Mi, że zadowolenie nie jest tym samym co szczęście i brak zadowolenia nie musi oznaczać braku szczęścia. Przeciwnie. Uwolnij się od zabiegania o wszystko, co ziemskie, aby osiągnąć wyżyny Nieba. Chcę uwolnić twoje serce od tych małostkowych zachcianek, aby dać ci siłę i otworzyć cię na wyższe stany szczęśliwości których jestem niekończącym się Źródłem. Jeśli pragniesz, abym uwolnił cię od przywiązań serca, proś:

 

Duchu Święty, oddaję Ci moje serce ze wszystkimi jego przywiązaniami i słabościami natury ludzkiej. Uwolnij mnie od tych zniewoleń, aby Moje serce pragnęło tylko Boga i abym służył Ci w doskonałej wolności dziecka Bożego. Amen.

 

Błogosławię cię w imię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...