Aktualności

2023-06-26 16:17

Wymarzone serce Boga. CAŁKOWICIE ZAUFAĆ – TO CAŁKOWICIE POWIERZYĆ SWÓJ LOS W RĘCE BOGA

WYMARZONE SERCE BOGA

Bóg Ojciec: Moje dziecko, pisz. Ufność zakłada, że wszelka obawa, lęk o obranie właściwej drogi znika. Ufność zakłada ślepą wiarę w to, że stworzyłem cię po to, żeby doprowadzić cię do pełni szczęścia we Mnie. Mówiłem wiele o celu Mojego stworzenia po to, aby człowiek nie wątpił w Moją dośmiertną opiekę. Prowadzę cię ku Mnie najkrótszą drogą. Nie znasz jej, wiem. Nie zniechęcaj się, ale ufaj, że Ja ją znam. Nie licz na siebie. Zostaw swoje uczucia, lęki i obawy, i idź. Nie martw się tak wiele. Pamiętaj, że jestem przy tobie, aby cię wspierać. Serce człowieka jest Moim centrum dowodzenia, poprzez które kieruje jego życiem tak, aby doskonale wypełnił Moją Wolę.

 

Córko, przywabiłem cię do Mojego Serca, abyś odkryła Mnie we własnym sercu. To jest Moim celem. Świat, w jakim będziemy żyć wiecznie ma swój zaczątek na Ziemi w twojej duszy. W niej żyję w doskonałym zjednoczeniu z twoim sercem, a jednak teraz to zjednoczenie jest najgłębiej ukrytą prawdą, która drzemie, jakby nieświadoma własnej szczęśliwości. W przyszłości nasze zjednoczenie stanie się pierwszą rzeczywistością, środowiskiem twojego życia. Teraz w ukryciu, ale później widocznie i realnie zjednoczę się z tobą w sposób przekraczający już możliwości tej Ziemi.

 

Chcę, abyś zdała się we wszystkim na Mnie, tylko na Mnie. Nie ufaj temu, że musisz nieustannie kontrolować twoje kroki. Ufaj temu, że musisz nieustannie wpatrywać się w Moje Oblicze. Musisz słuchać Mojego szeptu w twojej duszy. Ja mówię. Mówię cały czas. Ja czuwam. Nie bój się. Zaopiekuję się tobą. Kocham cię bardziej niż siebie samego. Powiedz Mi, czego twoja dusza żąda od Miłości, a spełnię twoją prośbę.

 

Nie znasz miejsca, do którego idziesz i nie znasz drogi, sama więc, licząc na swój wysiłek, nie mogłabyś dojść tam, gdzie na ciebie czekam. Jest to ukryta komnata wewnątrz Mojego Serca, w której powiem ci słowa, którymi poślubiłem twoją duszę na początku. Tam zjednoczysz się ze Mną na sposób, który na zawsze uczyni cię szczęśliwą pełnią szczęścia. Jest to komnata wiecznej miłości, którą znam tylko Ja. Nikt nigdy nie znalazł do niej drogi i nikogo nigdy nie wezwałem, aby ją odnalazł. Powołałem cię, abyś otworzyła tą komnatę. Sama jednak nigdy jej nie znajdziesz, choćbyś kierowała się najlepszymi intencjami i naśladowała największych świętych. Ta komnata jest znana tylko Mi i tylko Ja mogę cię do niej zaprowadzić. Jeśli więc złożysz całą troskę na Mnie, zaprowadzę cię do niej. Podaj Mi rękę i zamknij oczy. Chodź i ufaj. Kiedy opadniesz z sił, będę cię niósł. Nie kieruj się swoim rozumem, bo zaprowadzi cię donikąd, sam będąc nicością. Pozwól Mi prowadzić cię samemu, a ty tylko ufaj, że dam ci to, co ci obiecałem i że całe twoje życie będzie kroczeniem za rękę z twoim Ojcem. Czy potrafisz złożyć całą troskę na Mnie? Czy wierzysz, że chcę sam dać ci to miejsce i wszelkie zasługi i cnoty potrzebne do jego osiągnięcia?

 

Chodź więc i nie lękaj się. Odtąd Ja sam odpowiadam za twoją drogę i za twoje szczęście. Przecież już raz, na krzyżu, przejąłem odpowiedzialność za twoje Zbawienie. Nie wątp, że zrobię to po raz drugi i trzeci. A jeśli będzie to ode Mnie wymagało dużo mniejszego wysiłku i mniejszej ofiary, dlaczego miałbym jej nie ponieść, skoro dokonałem dla ciebie największej możliwej Ofiary, Ofiary krzyża? Wszystko inne zawsze już będzie mniejsze i łatwiejsze. Krzyż jest szczytem miłości i szczytem cierpienia. Nie dokonałem tej Ofiary po to, żeby cię teraz zgubić. Zrobię wszystko aby wypełnić Moją Wolę do końca. Wszystkiego cię nauczę, wszystko ci dam. Bierz ode Mnie wszystko i nigdy się nie bój, bo Ja zawsze osiągam swój cel. Choćbyś była najsłabszą i najnędzniejszą, złóż swoją troskę na Mnie, a Ja uczynię cię największą świętą. Musisz tylko całkowicie zapomnieć o sobie i całkowicie zaufać, przestać się troszczyć o twoją niedoskonałość. Pozwól Mi samemu dokonać tego dzieła, które sobie w tobie zamierzyłem. Oddaj się ślepo w Moje ręce. Zaniosę cię tam, gdzie nigdy nie byłabyś zdolna dojść. Błogosławię cię, córko, ufaj Mi, bo Moja miłość zasługuje na uwielbienie jej ufnością równie wielką. Uwielbisz Mnie ufnością na miarę Mojej miłości. Błogosławię twoją duszę, aby nauczyła się ufać. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...