Aktualności

2022-10-28 16:07

Wszystko co złe u męża spada i na żonę. On i ona są jedno w Moich oczach – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Mąż i żona są jedno w Moich oczach. Każda jej modlitwa jest i jego modlitwą. Ona odpowiada za niego i Ja wszystko co dobre i jemu liczę, ale niech ona wie, że wszystko co złe od niego spada i na nią, więc niech Mi zadośćuczyni za jego grzechy – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Mężowie powinni szanować żony, żony zachowywać się godnie, aby ten szacunek wzbudzać. Powinni okazywać wielką delikatność i cierpliwość w swoim zachowaniu, żeby nie płoszyć surowością i nie zamykać ofiarnego serca kobiety. Żona powinna użyć wszelkich swoich sił na zachowywanie posłuszeństwa, bo ojciec, którego się nie szanuje, wyjdzie z domu, aby szukać posłuchu i szacunku gdzie indziej (inna kobieta, alkohol, praca, itd.). Kiedy żona nie szanuje męża, tak samo postępują i dzieci, które we wszystkim zawsze naśladują matkę. Jeśli chcecie, aby wasi mężowie dbali o was i opiekowali się wami, okazujcie im wielką uległość i nigdy nie wytykajcie błędów i pomyłek. Zawsze odnoście się z największym szacunkiem. Choćbyście miały we wszystkim rację, nigdy nie okazujcie tego mężom. Mąż, który straci posłuch w domu, stanie się zgorzkniały, znudzony i niechętny do opiekowania się powierzonym mu stadem, dlatego posłuszeństwo wobec mężów jest podstawowym obowiązkiem żon i bez niego niemożliwym jest dalsze rozwijanie się związku.

Mąż, który nadużywa swojej władzy wobec żony i dzieci, jest zgorszeniem w Moich oczach. Musi się lękać, abym mu tej władzy nie odebrał, dlatego wszystkie jego decyzje powinny być powodowane miłością i troską. Bardzo zależy Mi na miłości w waszych rodzinach, troszczę się o małżeństwa, które Mnie wzywają i wiele razy występuję między wami, aby was jednać – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Maryja domaga się od nas, abyśmy Jej wzywali i modlili się do Niej we wszelkich wypadkach. św. Alfons Liguori

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...