Aktualności

2023-03-12 16:07

Wszyscy, niezależnie od stanu, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

CZYSTOŚĆ jest naturalnym dla człowieka stanem, w którym trwa on w więzi ze swoim Stwórcą i ta więź jest dla niego źródłem spełnienia i pokoju. Czystość nie sprzeciwia się w niczym zdolności i powołaniu człowieka w Sakramencie Małżeństwa do rozmnażania się – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Każdy człowiek został powołany do określonej misji na Ziemi i obdarzony zdolnościami do wykonania Woli Bożej, ale wszyscy, niezależnie od tego, czy mają w planie Bożym założyć rodziny, czy poświęcić swoje życie Bogu, czy pozostać w stanie wolnym, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości. Małżeństwo Sakramentalne bowiem nie jest nigdy zerwaniem z czystością. Przeciwnie, zerwanie z czystością prowadzi do zerwania więzi małżeńskich. Czystość małżeńska polega na podporządkowaniu życia małżeńskiego Bożym Prawom, które nakazują małżonkom poczęcie i wychowanie potomstwa, którym Bóg zechce ich obdarzyć.

Wszystkie zdolności jakich potrzeba, otrzymał człowiek do wypełnienia planów Bożych. Wszelkie używanie tych zdolności do celów niezgodnych z planem Bożym prowadzi do nieszczęść i bólu, przed którym zapragnąłem was ustrzec, ustanawiając szóste przykazanie – mówi Bóg Ojciec.

Gdy grzesznik postanawiający zmienić swoje postępowanie upada do nóg Maryi, znajduje w Niej Matkę najmiłościwszą, jeszcze bardziej zdolną w przygarnięciu go do siebie i poratowaniu aniżeli najbardziej przywiązana matka rodzona!  św. Alfons Liguori

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...