Aktualności

2023-02-13 16:09

św. Cyryl, mnich i św. Metody, biskup – Patroni Europy – 14 luty

 Jak co roku 14 lutego Kościół obchodzi uroczystość świętych Cyryla i Metodego – Apostołów Słowian. Znani są oni również jako tzw. Bracia Soluńscy, który to przydomek został im nadany od miejsca urodzenia. W Kościele wschodnim ich wspomnienie przypada 11 maja.

 

.

Pytając o korzenie Europy natrafiamy na postacie Cyryla i Metodego. Bracia św. Cyryl (827-869) i św. Metody (815-885), mieli imiona chrzestne Konstantyn i Michał, pochodzili z Salonik.

Byli misjonarzami greckimi i prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne na ziemiach zamieszkałych przez Słowian, dlatego nazywa się ich apostołami Słowiańszczyzny. Przyczynili się do rozwoju języka i piśmiennictwa. W swojej pracy misyjnej musieli wiele wycierpieć od zazdrosnych przeciwników oraz znosić trudy nieustannej tułaczki.

.

Przypomnijmy wkilku słowach o życiu każdego z nich. Konstantyn studiował w Konstantynopolu i następnie tam wykładał. Na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława, cesarz bizantyjski Michał wysłał kaznodziei z misją chrześcijańską do pogan, gdyż znali język słowiański. Przygotowując się do tej działalności, bracia stworzyli 40 – literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro – cerkiewno – słowiańskim, który nazywamy głagolicą (cyrylicą). Również znani są jako tłumacze Pisma Świętego i pism liturgicznych na  język słowiański.

.

indeks

.

Ich językiem w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików.  Jan Paweł II w 1979 roku – kiedy przypadała 1100 rocznica śmierci Cyryla – ogłosił braci współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta.

.

Święci apostołowie Słowian trwają w pamięci Kościoła razem z wielkim dziełem ewangelizacji, jakiego dokonali. Co więcej, można stwierdzić, że pamięć ich do naszych czasów staje się jeszcze bardziej żywa i aktualna.

Modlitwa

Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, † otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa * i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...