Aktualności

2022-09-17 16:07

Ważniejsza dla was w dniu ślubu była (jest) zabawa weselna i po części wystrój kościoła, niż sam Sakrament, który jest najważniejszy – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Małżeństwo stworzyłem na wzór Trójcy Świętej, na własne podobieństwo. Jest doskonałym dziełem, mimo że wy nie jesteście doskonali. To nie czyni go ułomnym, bo przewidziałem to od początku. Zależy Mi na nim tak bardzo, że przychodzę do was i odkrywam przed wami Moje najbardziej bolesne tajemnice małżeńskie: Co dałem ludzkości i jak wielkim pragnąłem uczynić małżeństwo, a jaki zbieram dziś plon Mojej ofiary – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Weźcie sobie do serc waszego wspólnego Małżonka-Boga. Pożałujcie i Mnie i miejcie litość nade Mną, zaprzestając waszych wzajemnych walk. Po ludzku Moje doskonałe i umiłowane dzieło, Mój wymarzony ideał, jakim jest małżeństwo na wzór Mnie samego, jest bowiem zdruzgotany. Niepojęty i źle przedstawiony ośmiesza Mnie i rani. Moje misterium ginie wśród waszych talerzy i wstążek, wśród zabaw i alkoholu przelewającego się na waszych suto zastawionych stołach (ważniejsza dla małżonków jest w dniu ślubu zabawa weselna i wszystko co na niej będzie, od samego Sakramentu w kościele – dla was liczy się w kościele wystrój i jak zaśpiewa nabyty wokalista, a nie Ja, Bóg i Sakrament, który będzie zawarty).

Moja troista miłość, którą pragnąłem wlać na was (w Sakramencie Małżeństwa), tworząc naszą jedną i niepowtarzalna wspólnotę, nie jest w ogóle wpuszczana do waszych sypialni i salonów (brak wspólnych modlitw małżonków, nie przestrzeganie przykazań, rodzi grzechy i ciągłe konflikty). Z powodu waszych kłótni i wzajemnych oskarżeń zmuszony jestem opuszczać was i cierpieć wasze walki, zdrady i oskarżenia (życie małżonków w grzechu ciężkim). Nie takiego małżeństwa pragnąłem. Chciałem udzielić mu Moich przymiotów: miłości, jedności, niepodzielności i radości rodzenia człowieka na własny obraz i podobieństwo – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Ją. św. Bernard

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...