Aktualności

2022-02-19 16:11

VII Niedziela Zwykła – (Rok C ) – 20 luty

EWANGELIA (Łk 6, 27-38) – czytania

BĄDŹCIE NAWZAJEM MIŁOSIERNI!

ks. Tadeusz Chmielewski

Dzisiejsze Słowo Boże kieruje nasze spojrzenie na zasady, które we współczesnym świecie zdają się być bardzo niewygodne, nierealne, a nawet przeczą tzw. „zdrowemu rozsądkowi”. Chrystus zachęca nas, abyśmy dobrze czynili wszystkim tym, od których doświadczyliśmy kiedyś krzywdy, przemocy, cierpienia czy zranienia. Wydaje się, że łatwo jest nam zrobić coś dobrego dla tych, których lubimy, lecz niemożliwym jest uczynić to dla osób, które są nam niechętne. Po doznanej krzywdzie rodzi się w nas chęć odwetu, zemsty. Ale przecież mszczą się tylko ci, którzy nie postępują według Chrystusowej nauki.

 

Tymczasem my, wierzący w Chrystusa, mamy zająć postawę zupełnie przeciwną. Przykład Dawida z pierwszego czytania uczy nas przebaczania ze względu na Boga. A św. Paweł przypomina, że to Chrystus obdarzył nas nowym wymiarem życia. Mamy być tak jak On – duchowi, a nie jak Adam – cieleśni, działający pod wpływem instynktów.

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 27), i dobrzy dla niewdzięcznych i złych – uczy nas Chrystus. Czyż i my, Jego uczniowie, nie powinniśmy tak właśnie zawsze postępować?

czytaj więcej...