Aktualności

2020-01-24 13:10

V Częstochowska Droga krzyżowa SERCA PANA JEZUSA

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

ROZPOCZĘCIE DROGI KRZYŻOWEJ

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Pan Jezus: Chciałbym, aby ludzkie serca odnalazły swoje powołanie w staniu się zapłatą za grzechy ludzkości tak jak Moje Serce. Kiedy więc serca wasze doznają upokorzeń i cierpienie zakrada się do ich wnętrz, otwórzcie ich wrota, bo to Ja pukam wraz z Moim krzyżem i proszę: „Pójdź za Mną. Weź Moje jarzmo na siebie i chodź wraz ze Mną zadośćuczynić Mojemu Ojcu za grzechy ludzkości”. Twoja ofiara wraz z Moją Ofiarą zachwyci Mojego Ojca. Przyjmie ją i rozleje na świat swoją przebaczającą łaskę. Nie odmawiaj Mi i nie odtrącaj biednych grzeszników, którzy sami nie potrafią odnaleźć ratunku, to ratunek musi ich odnaleźć. Ty i Ja, musimy ich odnaleźć i przyjąć na siebie ich grzechy, aby mogli żyć i powstać z martwych.

STACJA I

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Prawda triumfuje na końcu, nie na początku. Wspomnijcie na wzgardę, w jakiej przyszedłem na świat, wspomnijcie na wszystkie fałszywe oskarżenia, jakie przyjmowałem, sam będąc Prawdą. Nie uchylajcie się przed przyjmowaniem oszczerstw. Prawda musi zajaśnieć poprzez ukazanie jej niewzruszoności i niezmienności w kolejach losu. Tak udowadnia swoją rację, bo ona jedyna jest niezmienna.

Dużo łatwiej będzie wam znosić upokorzenia, jeśli zapamiętacie, że nie żyjecie na Ziemi dla własnej chwały i dla uwielbienia własnego imienia, ale dla Mojej chwały i uwielbienia Mojego Imienia. Nie martwcie się o własną chwałę i własne imię. Jeśli Bóg będzie w was uwielbiony, odda wam chwałę, tak jak oddał ją Mnie, który umierałem jako najmniejszy w Izraelu, odsądzony od czci i odrzucony przez wszystkich. Nie bójcie się hańby i oszczerstw, winy przypisanej. Lękajcie się tylko tej, którą może dostrzec was Bóg. Sąd ludzki nie jest ostateczny, ale sąd Boski jest takim. Tego się lękajcie, bo jeśli przyjdzie wam przynieść na niego tylko własną chwałę, czym odpłaci wam Mój Ojciec? Ale jeśli staniecie przed nim osądzeni od czci na Ziemi, ale przynosząc Mu cześć i chwałę Jego Imienia, otrzymacie nagrodę.

Dzieci, chwała jest tylko jedna, tak samo jak Prawda. Nie możecie posiadać własnej chwały i oddawać jej Bogu. Posiadając chwałę, musicie ją całą oddać Bogu, a to oznacza na Ziemi wyzbycie się wszelkiej chwały ludzkiej, a więc upokorzenie i wzgardę. Im większą chwałę pragniecie przynieść Bogu, tym niżej musicie „upaść” jako ludzie. Nie posiadając już żadnej własnej czci i chwały, możecie być pewni, że ją całą oddaliście Bogu i w pokoju serca oczekiwać Nieba, bo tam jest wasza chwała, którą oddaliście. Tam, jest cześć, którą utraciliście, tam jest Prawda, dla której warto było utracić wszystko.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Moje Serce jest miłością, jest miłością do Ojca i miłością do ludzkości. Jednak miłość Ojca jest pierwsza. W niej dopiero i przez nią, z powodu tej miłości, kocham ludzkość jak siebie samego. Miłość Ojca jest początkiem wszystkiego. Bez niej nie istnieje miłość do człowieka. Bez niej nie ma Odkupienia i Zbawienia ludzkości. To miłość do Ojca daje Mi miłość do ludzkości. Musicie zrozumieć, że wszelkie dobro płynie z Bożego Serca i nie ma dobra ani miłości niezależnej od łaski Bożej. W Bogu jest cała miłość.

Miłość do Ojca jest więc pierwszym powodem upodobania Ojca w Moim Sercu. Później jest Moja miłość do ludzkości i poświęcenie względem jej. Poświęcenie to jest owocem posłuszeństwa wobec Ojca, który w Moje ręce złożył losy świata i życie każdej duszy. Posłuszeństwo Woli Ojca jest zaraz po miłości, bo jest jej owocem. Bez pierwszego nie ma drugiego i tak dalej, aż do najmniejszej cnoty, którą nabędzie dusza. Posłuszeństwo Woli Ojca stało się przyczyną Odkupienia i radości wiecznej zbawionych. Moje zaufanie względem Ojca było doskonałe. Sam wobec siebie okazałem się nieposłuszny, sprzeciwiający się Mojej ludzkiej naturze. Za to ponad wszystko zaufałem Woli Ojca, aby wypełniła się Jego doskonała Wola, nieograniczona ludzką naturą i ludzkim względem.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA III

PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Moje Serce nigdy nie przestaje kochać i wiele dusz wróciło do Mnie właśnie dlatego, że zrozumiały wierność Mojego Serca, które nigdy nie przestało ich kochać, niezależnie od tego, jakim były dla Mnie i jakimi są. Ludzie skłonni są kochać tych, którzy ich kochają, ale naśladując Mnie, powinni kochać wszystkich, bo wszyscy są godni miłości. Miłość nie jest nagrodą, którą powinno się obdarzać tych, którzy są dobrzy i na nią zasługują. Miłość jest darem, który należy się wszystkim: dobrym i złym, poznać jedno i drugie i dokonać wyboru. Wielu złych ludzi nie poznało miłości. Jak więc mogą wybrać dobro? Odnajduję ich i obdarowuje ich miłością, miłością bezinteresowną, która niczego nie żąda, ale po prostu kocha.

Chcę, aby serce człowieka było podobne Mojemu, aby kochało wszystkich, niezależnie od tego jakimi są; szanowało wszystkich, niezależnie od tego jacy są. W miłości, która nie stawia warunków, ale kocha, jest wielka siła. W miłości, która się oddaje, jest wielka wierność. Wszyscy ludzie wyruszając w świat, próbują odnaleźć miłość, jednak z biegiem lat zapominają o tym i pozwalają, aby grzech przekształcił ich czyste pragnienie w rozmaite pożądliwości, które tylko oddalają ich od upragnionej miłości.

Pamiętajcie o tym, że kocham was wszystkich ze wszystkimi waszymi wadami i ułomnościami, ze wszystkimi słabościami, jakich przysparza wam wasza natura. Jeśli więc Ja potrafię was tak kochać i udowadniać wam to Moją ofiarą, wy również kochajcie tak jak Ja, właśnie tych, którzy uważają się za najmniej godnych miłości, oni najbardziej jej potrzebują. Dostępując miłosierdzia, pokazujecie miłosierdzie. Co otrzymaliście ode Mnie, rozdzielajcie dalej i nie zaprzestawajcie udowadniać swojej miłości poprzez ofiarę.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Wszystkie grzechy są błotem rzuconym w twarz Memu Ojcu, ogromem niewdzięczności, którym Ziemia kala swoje imię. Zbieram to błoto sprzed oblicza Mego Ojca i unicestwiam je Moją całopalną Ofiarą. Uwalniam świat od jego przestępstw i czynię wszystko nowym w Moim Sercu i poprzez nie.

Ołtarz, na którym składam Moje Serce, to Maryja. W Jej Niepokalanym Sercu dokonuje się ten najświętszy obrządek. To Ona jest Ołtarzem przebłagania, a Ja jego wieczną Ofiarą. Kapłan składający Ofiarę Mojemu Ojcu wzywa Mnie, abym zstąpił i zadośćuczynił za grzechy ludzkości, ale Ja zawsze przychodzę poprzez Moją Matkę i ofiaruję się poprzez Moją Matkę – Ofiarę dla Ofiary. Jestem Barankiem składanym na Jej Niepokalanym Sercu, aby ołtarz był godny swej Ofiary. Maryja jest Ołtarzem nieskalanym czystym od zawsze i czystym na zawsze. Przychodzę zawsze w Niej i poprzez Nią, bo Ziemia nie jest godna, abym na niej stanął. Ma Mnie więc poprzez Ofiarę Mojej Matki, która zakrywa przede Mną splugawione oblicze Ziemi.

Wasze ofiary, wasze serca winniście Mi składać na tym samym Ołtarzu, który Ja wybrałem. Wówczas połączą się z Moją Ofiarą i wasza krew złączy się z Moją. Nie mogę odrzucić takiej ofiary choćby była najmniejsza, bo Ołtarz [MARYJA], na którym ją składacie, jest godny. Wszystko, co zostanie złożone na tym Ołtarzu, będzie przyjęte i stanie się Ofiarą czystą i miłą Bogu. Choć to ofiara oczyszcza ołtarz, ten Ołtarz nie jest uczyniony ręką ludzką i Ofiara, jaka została na nim złożona jako pierwsza i dziewicza, nie jest Ofiarą ludzką, ale Ofiarą Boga i Człowieka, która uczyniła ten Ołtarz najświętszym przybytkiem Miłości.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA PANU JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Postępujcie zawsze naprzód, a nigdy się nie cofajcie. Ja czekam, aby udzielić duszom łask, które sam posiadam w nadmiarze. Przyjdź i weź te łaski dla dusz. Nie mogę ich utrzymać. Moje miłosierne Serce kipi ogromem łaski. Przyjdź i weź te łaski dla dusz, aby nie zostały stracone. Kiedy upłynie czas, upłynie też czas na przyjmowanie łask. Wyobraź sobie świat bez łaski. Życie bez ducha.

Przychodź i bierz, póki czas. Chcę dawać. Narzucam się światu z Moim miłosierdziem, aby opróżnić Moje miłosierne spichlerze. Weź je. Nie mogę znaleźć nikogo, kto zechciałby przyjąć tak wiele. Przyjmij, proszę. Weź i nie szemraj, ale ufaj, że przyjmując, czynisz więcej. Będę wdzięczny tym, którzy wezmą z Mojego nadmiaru i staną się Moimi spichlerzami na Ziemi. Weź Mój nadmiar łaski i nie mów do Mnie: „To zbyt wiele, nie zasługuje”. Gdybym czekał na tych, którzy zasłużą, musiałbym czekać w nieskończoność. Teraz weź i nie lękaj się. Chcę tylko podziękowań, a resztę zrobię sam. Dziękuj Mi i patrz na Moje cuda. Podziwiaj Moje miłosierdzie. Doceniaj je.

Czy przyjmiesz to, co zechcę ci dać? Czy uniesiesz ten nadmiar? Podziel się ze Mną twoją pustką, a Ja podzielę się z tobą Moim nadmiarem. Kochaj Mnie, a Ja dokonam wszystkiego. Niczego od ciebie nie potrzebuję prócz pustych rąk i czystego serca, abym mógł złożyć tam Moje dary. Ty tylko dziękuj za to, co otrzymujesz, czy ci się podobają Moje dary czy nie.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VI

WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Nie możecie spłacić Moich łask, ale możecie okazać Mi wdzięczność. Możecie dziękować i odwdzięczać Mi się, dzieląc się waszymi łaskami z biednymi duszami, którym ich brak. Nigdy nie chełpcie się Moimi darami. Nigdy nie przechwalajcie się przed innymi, abym nie odebrał wam i nie podarował tym, przed którymi przechwalacie się Moją łaską. Dary, które wam daję, służą wam w określonych celach. Nie oczekuję spłaty tych łask, jak gdybym wam ich pożyczał, nie, daje wam, ale chcę wdzięczności, a wdzięczność okażecie Mi poprzez wierność. Pamiętajcie, od Kogo macie te dary i Kto je wam kupił za najwyższą możliwą cenę.

Daję i bez końca daję. Co wy możecie Mi dać? Jestem tym, który daje i nie oczekuje wzajemności. Wiem, że jestem Bogiem, a wy garścią prochu w Mojej dłoni. Stworzyłem was jednak z nicości, abyście byli podobni do Mnie. To podobieństwo daję i pragnę pomnażać, czyniąc was coraz bardziej podobnymi do Mnie. Zrozumcie, że skoro jestem Pełnią wszechrzeczy i pragnę bez końca dawać, tylko od waszej wiary zależy, ile otrzymacie. Ja nie mam granic. Moje dobrodziejstwa nie mają miary. Mogę wszystko. Chcę czynić nadzwyczajne znaki. Jestem jak artysta poświęcony swej sztuce, który swe najlepsze przedstawienie odegra dla jednej osoby na widowni, nie dbając o własną pychę i pieniądze. Taki jestem. Będę pełnią dla wszystkich, ale jeśli wszyscy wzgardzą Moją sztuką, dam tę pełnię zaledwie garstce, która do Mnie przyjdzie, nie zważając na opinię świata.

Cuda świadczą o Mojej realnej obecności. Pobudzają do wiary, umacniają ją i rodzą ją w sercach jej pozbawionych. Czyniąc cuda, czynię je z radością.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VII

PAN JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Dusza pogrążona w śmierci nawracając się, staje się w jednej chwili tak piękna, że widok ten wynagradza Mi wszelkie jej przewinienia. Chcę tylko prowadzić ją za rękę i nigdy nie wspominam na jej przeszłe winy. Dążę do tego, aby rodzić dusze dla Nieba. To jest Mój cel, dla którego okazuje duszom tak wielką cierpliwość i tak wielkie miłosierdzie, bo ponad wszystko pragnę waszych dusz w Niebie. To Ja do tego dążę. To jest Mój cel. Wy tylko nie przeszkadzajcie Mi go realizować swoim uporem i buntem, a osiągnę go na pewno.

Pragnę, aby serca tych, którzy idą w Moim imieniu, były takie same jak Moje Serce. Pragnę, abyście byli cierpliwi i wielkiego miłosierdzia. Chcę, abyście dla każdego mieli miłość i miłosierdzie. Nie oceniajcie tych, którzy są w ciemności, ale przyprowadźcie ich do Mnie, abym ich oświecił. Moje Serce nie szuka zemsty, ale zawsze szuka dusz, ich dobra, ich miłości. Zapamiętaj, jeżeli potrzebujesz przebaczenia, przyjdź do Mnie, a na pewno je otrzymasz. Nie wyznaczyłem wam limitu upadków ani liczby waszych przewinień. Moje Serce jest nieskończenie miłosierne i nieskończenie cierpliwe. Pamiętajcie o tym, przychodząc do Mnie. Wy również bądźcie cierpliwi wobec siebie samych i miłość do samych siebie czerpcie z Mojego Serca.

Chcę was obdarowywać bez końca i bez końca przebaczać. Uwielbiam przebaczać. Przebaczając, pokazuje Moje miłosierdzie, a okazując Moje miłosierdzie, okazuje Moje Bóstwo bardziej, niż gdybym rzucał na was pioruny i ogniste kule sprawiedliwości. Moje kary są ostatecznością, do której zmuszacie Mnie, gardząc Moim miłosierdziem. Ja jednak wymierzam je z bólem i bólem napełnia Mnie myśl o ich nieuchronności wobec waszego uporu. Mam jednak ciągle nadzieję, że zapragniecie Mojego miłosierdzia i będziecie Mnie o nie prosić; przyjmijcie je, zanim będzie za późno.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VIII

PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Niech twoje łzy nie spływają nadaremno. Otwórz twoje serce i ujrzy w nim Moje. Pamiętaj, że to, czego nie możesz zmienić w świecie, możesz wynagrodzić w wewnętrznej świątyni twojej duszy. Złóż na ołtarzu twojego serca cały żal i ból, którym napełnia się twój umysł. Przyjmę tę ofiarę, wraz z tobą zapłaczę nad niszczonym przybytkiem i umocnię jego ściany, przyjmując twoją ofiarę i przedstawiając ją Ojcu. Płacz zawsze wraz ze Mną. Niech każda twoja łza połączy się z Moimi łzami, które wylałem nad Jerozolimą.

Każdą niedoskonałość wynagradzaj Mi poprzez budowanie wewnętrznego przybytku Najwyższego w tobie. Jest Mi najmilszą nagrodą i najpiękniejszą ofiarą, jaką chcę składać Ojcu. Tym sposobem zapłacisz Mi za uchybienia przybytków ludzkich. Zrozum, córko, niedbałość i umniejszanie chwały Boga w Jego świątyniach jest tylko obrazem jej umniejszenia w ludzkich sercach, dlatego ubolewając nad tym zewnętrznym wymiarem, najskuteczniej zadośćuczynisz Mi, odbudowując świątynię wewnętrzne, ludzkie serca, poczynając od własnego serca. Musimy odbudować te wewnętrzne przybytki, oczyścić ich kult i rozbudzić ich miłość, a dopiero potem może się dokonać przemiana zewnętrzna Kościoła. Bez przemiany serc ludzkich nie jest możliwe udoskonalenie liturgii, czystość kultu, przepisów prawa, wyglądu przybytków ani ich obyczajów. Odbuduj przybytek wewnątrz, a Ja odbuduje go na zewnątrz. Ale nie zajmuj się samym skutkiem. Wróć do przyczyny. To grzech zabija miłość. Tam gdzie jest grzech, miłość musi odejść. Przybytek Najwyższego musi być wolny od grzechu, aby zakwitła w nim miłość.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IX

PAN JEZUS TRZECI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Składając swoje życie w ręce Boga, dajecie Bogu klucz do własnych serc, aby były Jego własnością, wówczas dopiero zaczyna On swoją pracę w ludzkim sercu, czyniąc wszystko nowe. Wierzcie Mi, że tak samo jak wy pragniecie posiadać na własność wasze domy, tak samo Bóg pragnie mieszkać w ludzkich sercach, posiadając je na własność.

Kiedy więc człowiek otrzyma klucze do swego domu, urządzi go, odnowi, umebluje, zaangażuje w to całe serce, siły i wszystkie środki, jakie ma, cieszy się już na czas, kiedy będzie mógł w nim spocząć i podziwiać swoje dzieło, a odbiorą mu jego dom, jak wielki jest jego smutek, jeśli urządziwszy go, nie będzie mógł w nim zamieszkać. Wspomnij teraz na serca, które wybrałem i przygotowałem na swoje mieszkanie, które obsypywałem darami od chwili ich narodzin, które będą Mi wierne, dały Mi zaproszenie do mieszkania w nich na wieki. Uświadom sobie teraz Mój ból, kiedy te dusze, w które zaangażowałem tak wiele Moich wysiłków i łask, opuszczają Mnie, odmawiają Mi miejsca w swoich sercach, wyrzucając Mnie z Mojego domu, w którym byłem tak szczęśliwy.

Domy ludzkie ulegają zniszczeniu, podlegając żywiołom, które je niszczą – przewracają, zalewają, burzą. Ludzie jednak mogą je jeszcze odbudować, odnowić i stają się jeszcze piękniejsze, umocnione mocniejszymi fundamentami i dachem. To samo czynię z duszą, która popadnie w grzech, ale wraca do Mnie i znów zaprasza, i obiecuję, że więcej Mnie nie wyrzuci i będę mógł zostać w jej sercu. Ja zawsze mogę zacząć wszystko od nowa i nie ma domu, którego nie pragnąłbym odbudować, ale są dusze, które utraciły nadzieję i nie chcą już nawet próbować. Za te dusze musicie się najwięcej modlić. To zatwardziali grzesznicy, którzy nie chcą przyjmować pomocy.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Niech świat przejrzy się w zwierciadle Mojego Serca i ujrzy, jak nie podobnym stał się do swego Stwórcy. Moje Serce jest źródłem nieskończonego Majestatu, zwierciadłem odbijającym doskonałość Stwórcy. Najwyższa godność Syna Bożego odzwierciedla powołanie człowieka. Choć Syn Boży, jako Bóg, jest dla człowieka niedoścignionym wzorem, jednak w swoim człowieczeństwie jest wzorem możliwym do naśladowania przy pomocy łaski Bożej. Zacznijcie słuchać i naśladować. Nie możecie być doskonali, próbując osiągnąć doskonałość poprzez ludzkie środki, ale możecie ją osiągnąć, zdobywając Serce Syna Bożego, posiadając je i otwierając w sobie jego niezliczone skarby.

Otwórz się na Moją łaskę. Twoje wewnętrzne spojrzenie niech zawsze zwraca się ku Mojemu Sercu. Dałem ci do niego klucz. Otwieraj i bierz z niego wszystko, co ci się podoba. Chcę należeć zupełnie do ciebie. Chcę, być twoją siłą, twoją odwagą, twoją miłością, wiarą i nadzieją. Pragnę być twoją pokorą, cierpliwością i prostotą. Chcę być mądrością w tobie, w tobie umiejętnością i pracowitością. Wszystko, wszystko czego potrzebujesz, czerp z Mojego Serca. Wszystko tam znajdziesz do stania się podobną Mi, do sprawiania radości Mojemu Ojcu, do odnalezienia pokoju i szczęścia. Ale twoje spojrzenie musi być wewnętrzne. Odwróć wzrok od świata i wszelkiej pomocy szukaj we Mnie, wszelkiej radości we Mnie i wszelkich cnót we Mnie. A Ja zupełnie zjednoczę się z tobą i nie będziesz już wiedzieć, gdzie kończysz się ty, a zaczynam Ja, bo staniemy się jedno w miłości.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBIJANY DO KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Moje Serce jest słodyczą dla ciebie, ale goryczą dla Mnie samego. Abym był słodyczą ludzkości, musiałem napełnić się goryczą świata. Moje Serce w twoich ustach jest niezmiernie słodkie, choć jest napełnione ogromnym cierpieniem, niewypowiedzianym bólem i żalem. Jest napełnione niewdzięcznością i obrazami pochodzącymi z ust człowieka. Czy rozumiesz, dlaczego jednak dla ciebie jest ono słodkie? Ponieważ nigdy nie oddałem zadanego mu ciosu. Dzięki miłości mogło ono pochłonąć całą nienawiść świata i pozostać słodkie. Nie pozwól zgnić twojemu sercu. Nie dozwól, aby cierpienie odebrało mu słodycz, której pragnę. Niech żadne wydarzenia nie zepsują jego smaku, smaku, który smakuje Bogu.

Twoje serce na wzór Mojego musi zostać napełnione zelżywością świata, ale na wzór Mojego nie może utracić swojej słodyczy. Gdy nie przestajesz błogosławić i modlić się za tych, którzy napełniają cię goryczą, pochłaniasz ją i przestaje istnieć. W tobie przemieniam świat. Gdybyś jednak przeklinała i rozpamiętywała zło które ci uczyniono, rozmnożysz gorycz świata i w twoim sercu nie będzie dla Mnie miejsca. Ja lubię wody słodkie i w nich odpoczywam. Pamiętaj, że ratunkiem dla twojego serca jest zawsze Moje Serce. Jeżeli nie masz dość miłości, aby pokonać ogarniającą cię gorycz, wzywaj pomocy Mojego Serca, a obdaruję cię jego słodyczą i nie utracisz twojej niewinności. Pomnożysz Moje błogosławieństwa dla świata. Złagodzisz Moją sprawiedliwość i uśmierzysz Mój ból.

Bierz wszystko tak, jakbym chciał naprawić w twoim sercu świat, wyczyścić jego ulice, wyprać jego morza, usunąć jego wysypiska, a wszystko to dokona się w tobie. Pozwól Mi napełnić cię zelżywością i niewdzięcznością ludzi. Nie odpłacaj im według tej miary. Ty odpłacaj dobrem za zło. Błogosławieństwem za przekleństwo.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XII

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Kiedy umierałem na krzyżu, wśród ogromu bólu i lęku, Moje Serce kochało was z mocą, której nigdy nie będziecie mogli pojąć, ale zawsze możecie w nią uwierzyć i przyjąć ją z całą jej siłą. Moje Serce pragnęło ofiary, bo miłość, która je wypełniała, nie mogła inaczej dać swego upustu. Żaden podarunek nie oddałby Mojej miłości i nie przyniósł ulgi Mojemu Sercu, tylko dar z życia, z nieśmiertelności, z Boskości i chwały. Wszystko, co stanowiło istotę Mojego posłannictwa, pragnąłem złożyć w ofierze. Straszny ból, który odczuwałem, nie mógł ukazać wam jeszcze Mojej miłości, ale Moje Serce tak.

Otworzyłem dla was Serce miłością. Moje Serce pękło z ogromu miłości aby uwolnić życie wieczne i wylać je w potokach łaski na Ziemię. Moje Serce to Serce człowieka i Serce Boga. Moja miłość rozerwała Serce Boga i otworzyła Serce człowieka na Boga. Pragnąłem, aby Moje Serce stało się wam pokarmem. Pragnąłem dać je wam na zawsze, ukazać wam jego prawdę, obnażyć jego miłość do was. W ostrzu włóczni, która Mnie przebiła, zawarłem nienawiść człowieka, który ostatecznie odrzucił Boga i Jego miłość, i w tym ostatecznym odrzuceniu Moja miłość po raz ostatni wytrysnęła swoją łaską i swoim przebaczeniem.

Bóg przebacza, nawet kiedy jest już za późno. Moc Mojego przebaczenia sięga ponad ludzkie możliwości i wymiary. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, bo przyjąwszy ostateczny cios z ręki ludzkości, nie przestaje jej kochać i odpłacać jej dobrem za zło. Choć Moja sprawiedliwość musi się wypełnić, miłosierdzie, jakie wniosłem na świat, cierpiąc niewinnie i wysławiając Boga, stało się dla was tarczą obronną, jakiej nie mieli wasi przodkowie. Jeżeli nawet czyny człowieka są włócznią, która przebija Moje Serce, ostatecznie ten, który używa przeciw Mnie włóczni, zostanie ocalony, jeśli tylko wzbudzi w swoim sercu litość i żałość nade Mną i nad tym, co Mi uczynił.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Wszystko, co złe, Ja potrafię przemienić w dobro. Włócznia, którą Mnie przebito, stała się narzędziem miłości, dzięki któremu Moje Serce wylało się na ludzkość zbawienną łaską. Gorsza od waszych włóczni jest wasza niewiara, bo włócznia, chodź boleśnie, przebiła Moje Serce i wydobyła jego miłość dla was. Niewiara zaś nie wyciąga ręki przeciw Bogu, ale zabija Go w niewidzialny, skryty sposób, zabija Go umysłem, już przed czasem odrzucając Jego miłość i miłosierdzie, jakie mógłby zlać na grzeszną duszę, aby ją ocalić. Niewiara ubiega Boga w Jego miłosierdziu, mówiąc Mu „Nie!” na wszystko, „Nie!” zawsze i wiecznie „Nie!”.

Ubolewam nad tymi, którzy nawet nie przybliżają się do Mego krzyża i nie sprawdzają, czy prawdziwie umarłem za was. Po stokroć wolę tych, którzy walczą ze swoją niewiarą i badają Moją śmierć i wkładają palce do Moich ran i mierzą i ważą Moją Krew, chodź Mnie to obraża. Po stokroć wolę tych, bo znając swoją niewiarę, walczą z nią ludzkimi sposobami. Prawdziwym, nieludzkim bólem napełnia Mnie jednak myśl o tych, którzy nawet tego nie czynią i nawet na to nie pragną spojrzeć, kiedy się im poddaję w tysiącach naukowych doświadczeń. Ich zatwardziałość rani Moje Serce mocniej niż włócznia wbita w Moje Serce. Ich zatwardziałość nie pragnie przekonać się o Mojej śmierci, aby nie odkryć Mojej miłości. Ich zatwardziałość jest obojętnością, zasłoną obojętności, która jest gorsza niż mur i kamienne serce. Nie mogę w nią uderzyć, bo jak zasłona ucieka przed ciosem, nie mogę jej skruszyć, bo swoją miękkością zasłania się przed każdym działaniem. Ludzie obojętni, którzy nie szukają prawdy i odmawiają jej racji bytu, są Moim największym bólem. Nie mogę im pomóc, bo ubiegają Moją łaskę, odrzucając ją, zanim zdążę ją wylać.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus: Spójrz w Moje Serce, zajrzyj w jego środek. Przez otwartą w nim ranę możesz przejrzeć Mnie na wskroś. Nie okłamałem cię. Cierpiałem naprawdę. Kochałem prawdziwie. Umarłem rzeczywiście. Zrozum i przyjmij tę prawdę, że wszystko, co posiadałem jako człowiek, oddałem tobie na krzyżu. Wszystko, co posiadałem jako Bóg, oddałem ci w swojej drugiej Osobie, w krwi ludzkiej, ale duszy Boskiej; w ludzkim ciele, ale Boskim umyśle. Nie mogę dać ci więcej, bo oddałem absolutnie wszystko. Teraz tylko uwierz, że Moja miłość jest prawdziwa. Uwierz i przyjmij. W chwilach zwątpienia udawaj się pod krzyż. Otwieraj kielich twojego serca i pij. Niech Moja Ofiara pokrzepi twoje serce.

Proszę cię, nie wątp, ale wchodź przez otwartą ranę do Mojego Serca. Przyjrzyj się dokładnie. Czy została w nim choć odrobina Krwi, miłości, której ci nie oddałem? Czy zachowałem chociaż krople dla siebie? Czy schowałem przed tobą kroplę dla innej duszy? Nie, całą oddałem tobie. Czy ukryłem ją przed tobą, bo nie kocham cię tak, jak ci powiedziałem? Spójrz. Jeśli znajdziesz choć jedną kroplę Krwi, której ci nie oddałem, jeden oddech, którego nie utraciłem dla ciebie, jestem kłamcą. Ale jeśli nie znajdziesz we Mnie oddechu, a Moje Serce będzie wyschnięte na wskroś, znaczy to, że mówiłem ci prawdę. Zawsze mówiłem ci prawdę, a Moja miłość jest prawdziwa i zasługuje na wiarę.

Wówczas zamieszkaj w Moim Sercu, zostań w nim na zawsze, z twoim oddechem i z twoją krwią stanowimy jedno. Żyj we Mnie, a dostąpisz raju na Ziemi. Ukryj się w Moim Sercu, a nigdy nie będzie mogło cię unieszczęśliwić. Jestem twój. Cały i na zawsze. Tylko i wyłącznie z powodu Mojej miłości. Okazujesz Mi miłość i wdzięczność, przychodząc pod krzyż i przyjmując Moją Ofiarę. Patrz w Moje Serce i wspominaj na te słowa. A potem pozwól Mi pochłonąć cię z miłości i uczynić cię oddechem miłości.

Któryś za nas cierpiał rany…

ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ

Pan Jezus: Przychodzę wezwać świat do życia i do zmartwychwstania. Nie chcę pozostawić go umarłym. Jestem nadzieją świata. Moje Serce obejmuje go miłośnie i mówi: „Żyj”. Gdyby Moje Serce nie umarło w Moim ludzkim ciele, nie mogłoby zmartwychwstać, ale ono umarło. Dlatego świat, który jest umarły, również może zmartwychwstać mocą Mojego zmartwychwstałego Serca. W Moim Sercu uczyniłem wszystko nowe. Dałem siłę do walki tysiącom męczenników, którzy dali przykład milionom. Wstań, weź twoją nędzę i służ Mi w zbawieniu dusz. Chcę dać życie i zmartwychwstanie duszom, które umierają. Jestem życiem, które pragnie ożywiać.

Modlitwy w intencjach Papieża dla uzyskania odpustu:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Wierzę w Boga…

Po odprawieniu Drogi krzyżowej można/warto przyjąć Duchową Komunię Św.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 20 pozycji do rozważania

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...