Aktualności

2022-12-31 16:11

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Uroczystość – 1 stycznia

EWANGELIA (Łk 2,16-21) – czytania

ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKA

bp Antoni Długosz

Wchodzimy w Nowy Rok 2023. Rozpoczynamy go uroczystością Bogarodzicielki. Kościół pragnie umieścić Maryję nad bramą wiodącą w nowy etap naszego życia. Słusznie mówimy o Maryi, że jest Początkiem i Bramą, Furtą Rajską i Bramą Niebios. To przez Nią przychodzi Jezus i Zbawienie.
W Ewangelii czytamy: Pasterze znaleźli Maryję i Niemowlę leżące w żłobie. Była więc jakby Bramą, przez którą trafili do Jezusa. Ona jednego tylko pragnie: prowadzić do Zbawiciela.

.
Opatrzność pozwala nam przeżywać początek Nowego Roku. Jest on wezwaniem do radości. Dziękujemy za największy dar nieba: Jezusa i za wszelkie otrzymane dobro.

.
Święty Paweł mówi, że Jezus narodził się po to, by wybawić z niewoli, abyśmy mogli mieć wspólnego Ojca i byli współdziedzicami. Nie było innego sposobu włączenia nas w jedną rodzinę z Bogiem. Bóg musiał stać się naszym bratem, dlatego możemy tym samym imieniem się nazywać i czcić tego samego Ojca. To nowe Imię, które otrzymaliśmy przez wejście do Rodziny – jest dla nas największym życiowym osiągnięciem – zyskiem i karierą. To jest program do wykonania na wszystkie dni życia.

.
Ósmy dzień od narodzenia – dzień nadania Imienia Jezusowi – to dzień ogłoszenia nam nowego imienia. Jezus przychodzi do wszystkich, by ogłosić, że są synami i dziedzicami.

Witaj, Jezu nam zjawiony; Witaj, dwakroć narodzony, Raz z Ojca przed wieków wiekiem, A teraz z Matki człowiekiem.

czytaj więcej...