Aktualności

2022-09-23 16:24

Uroczystość Dwojga Serc – Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi – 24 wrzesień

MATKA BOŻA: Z największą radością czekam na to święto, bo w jego ustanowieniu kryją się niezliczone tajemnice. Z tych tajemnic będziecie korzystać, ofiarując Mi Komunię świętą w tym dniu na wynagrodzenie wszystkich boleści, które wycierpiały nasze Serca. Uroczystość ta, jest dla Nieba wielkim weselem i świętem.

Święto Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi powinno być świętem zwycięstwa, świętem czci dla tych Serc i wynagrodzenia Im za wszystkie obrazy świata, powinno być dziękczynieniem za wszystkie cierpienia, które te Serca znosiły dla Zbawienia ludzkości, ale przede wszystkim, powinno być to święto tryumfu tych Serc, tryumfu tych Serc nad grzesznym światem, nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w Kościele i społeczeństwach na całym świecie. To święto będzie już zwiastunem zwycięstwa, które się wkrótce dokona.

Pamiętajcie, że im bliżej jest Królestwo Boże, tym większego ucisku muszą doznawać jego wierni. Tak jak kobieta brzemienna doznaje najboleśniejszego ucisku tuż przed narodzeniem niemowlęcia, tak dzieci Boże muszą być uciskane najsilniej zanim Kościół Boży zostanie odrodzony poprzez łaskę i moc Ducha Świętego.

Siłą, która przyciąga Ducha Świętego na Ziemię, jest płacz i wołanie uciskanych i prześladowanych dzieci. To na ich prośbę, na ich błagania Duch Święty schodzi na Ziemię, aby odbudować Królestwo Boże w duszach. Bóg czeka już swego dnia, w którym przyjdzie posiąść to, co do Niego należy. Wszystkie narody, wszystkie ludy Ziemi poznają jak wielki jest ich Pan i Stwórca całego stworzenia. 

SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI – DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

czytaj więcej...