Aktualności

2019-11-23 17:11

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (Rok C ) – 24 listopad

EWANGELIA (Łk 23,35-43) – czytania

POKORNY ZNAJDZIE BOGA

ks. Walerian Słomka

Królestwo Jezusa nie jest z tego świata, nie jest panowaniem w stylu władców tego świata, którzy służą bardziej sobie i swym poplecznikom, niż swym obywatelom czy poddanym. Przewodzenie w stylu Królestwa Chrystusowego na tym świecie zostało jasno określone: „Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym”.

.
Chrystus jest Królem z istoty swego Bóstwa, z istoty swej tożsamości z naturą Ojca niebieskiego i Ducha Świętego. To właśnie w tej tożsamości ma swe źródło nauczanie św. Pawła z dzisiejszego czytania: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone…”

 

Ci, którzy mieli władzę w narodzie i ci, którzy mieli siłę zbrojną, zachowali się jak nikczemni szydercy pełni pychy i cynizmu. Znalazł się jednak pełen pokory Łotr, który odkrył w krzyżowanym i wyszydzanym Jezusie prawdziwego Króla i Zbawcę. To właśnie On otrzymał zapewnienie Chrystusa Króla z Krzyża: „Dziś ze Mną będziesz w raju”.

.
13.11.1983 roku Jan Paweł II beatyfikował arabską mistyczkę zwaną Miriam – Małą Arabką. Jeden z jej przekazów mówi, że „w piekle znajdują się ludzie wszystkich cnót z wyjątkiem pokory; a w niebie ludzie wszystkich wad z wyjątkiem pychy”. To może szokować, ale jest prawdziwe. Pokora otwiera bowiem człowieka na Boga, pycha zaś odcina go od Boga – przeciwstawia go Bogu.

czytaj więcej...