Aktualności

2022-08-06 16:11

Uroczystość Boga Ojca – 7 sierpnia

EWANGELIA (J 10, 22-30) – czytania

W JEDNOŚCI Z OJCEM

ks. Mariusz Han

Jezus był tym, który łagodził wszelkie spory, bo wiedział, że tylko jedność buduje, a podziały rujnują ludzkie życie. On i Ojciec i Duch Święty stanowią jedno. Tylko poprzez bycie razem, możliwe jest budowanie relacji bez granic i wzajemnych sporów. W sercach otwartych na działanie Ducha Świętego, gdzie jest szczerość i otwartość, możliwe jest budowanie mostów łączących i jednoczących ludzkie umysły i serca… 

Lecz, aby mogła w pełni zaistnieć jedność po Bożemu, musimy swoje codzienne życie oprzeć na ogromnym darze otrzymanym od Ojca Wszechmogącego zawartym w Prawie 10 Przykazań. Dla tych, którzy idą odważnie drogą Bożą, Dekalog jest jedynym przewodnikiem, pewnym kompasem lub jak dziś wolimy GPS-em, którego droga wiedzie tylko do jednego celu, którym jest wieczna radość przebywania w ramionach Ojca.

Niech dzisiejsza Uroczystość Boga Ojca, przyniesie nam oczekiwaną jedność w naszych domach, rodzinach, parafiach, w naszej Ojczyźnie, oraz w różnych relacjach w jakich się znajdujemy na co dzień. Ważne, abyśmy je opierali na Prawie Bożym zawartym w Dekalogu.

Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli. Tak mi dopomóż Bóg.

 

czytaj więcej...