Aktualności

2022-09-25 16:07

Umieszczając telewizor w centralnym miejscu swojego domu oddajesz cześć szatanowi – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Poprzez media człowiek jest w stanie w ciągu jednego dnia wielokrotnie złamać wszystkie Moje przykazania. Pierwsze przykazanie łamie już, umieszczając w centralnym miejscu swojego domu monitor, poprzez który słuchać będzie głosu Mojego nieprzyjaciela, który obraża Mnie bezustannie – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Celem nadrzędnym świata mediów jest ukształtowanie człowieka, nie tylko jego poglądów i sposobu myślenia, ale także jego pragnień i woli tak, aby działał w określony sposób i służył określonym celom pewnej grupy ludzi, która kształtuje zewnętrzny obraz świata właśnie poprzez media. Jest to programowanie umysłu ludzkiego tak dalece skuteczne, że każdy, kto jest mu poddany, musi mu po pewnym czasie ulec. Po pierwsze poprzez nieustanne powtarzanie fałszywych informacji. Po drugie poprzez przedstawienie pewnych form zachowań w połączeniu z dobrymi i pożądanymi uczuciami, a po trzecie poprzez przekaz podświadomy, który działa na umysł człowieka pomimo braku skupienia i świadomości przyjmowanej informacji. 

Umysł człowieka powinien stać na straży jego serca. Umysłem przyjmujesz informacje, które uznajesz za pożyteczne. Dzięki temu potrafisz osądzić, co prowadzi do Zbawienia, a co szkodzi twojej duszy. Dzięki mediom Mój nieprzyjaciel osiągnął większy poziom grzechów ludzkich niż faktycznie ludzie są w stanie osiągnąć – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Panno Przenajświętsza! Któż by w Tobie nie pokładał ufności, gdy Ty ratujesz zrozpaczonych nawet? św. Bernard

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...