Aktualności

2022-09-18 16:07

Twoim bogiem jest zawsze to czemu poświęcasz swój czas, wysiłki i serce – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Tajemnica bezbożności dzisiejszego świata kryje się w przyjmowaniu niewiary w miejsce wiary i modelu życia człowieka bezbożnego jako wzorca. W swojej niewierze doszliście tak daleko, że jesteście w stanie umieszczać w swoich domach wizerunki bóstw dalekich pogańskich kultur, nie zważając na KREW Zbawiciela, która was obmyła w Sakramencie Chrztu świętego – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Pierwsze przykazanie nakazuje oddawanie czci należnej Bogu jako Stwórcy. Jeden jest wasz Bóg, nieśmiertelny i niestworzony, a wszelkie inne istoty i rzeczy należą do świata stworzonego. Moje pierwsze przykazanie nakazuje wam umieścić Mnie na pierwszym miejscu w waszym życiu. Być pierwszym, do którego otwieracie usta po przebudzeniu. Pierwszym, na którego spoglądacie. Modlitwa poranna powinna być hołdem składanym Bogu i dziękczynieniem poprzedzającym wszelkie inne czynności. Jeśli modlitwa jest piątą rzeczą, którą podejmujesz w ciągu dnia, oznacza to, że jestem na piątym miejscu w twoim życiu. Oddawanie Mi należytej chwały nie dotyczy tylko modlitwy, ale również miejsca umieszczenia Moich wizerunków i chrześcijańskich symboli w domu i miejscu pracy, przestrzegania Mojego Prawa jako prawa nadrzędnego i życia w wierności z Moją Wolą.

Chcę wam uświadomić, że łamanie pierwszego przykazania to nie tylko wiarołomstwo i dociekanie przyszłości. To nie tylko figurki z dalekiego wschodu, ale oddawanie serca i umysłu rzeczom stworzonym, a nie Bogu samemu. Uwielbienia godzien jest tylko Bóg, a stworzenia powinny być kochane dla Niego i ze względu na Niego. To, co człowiek miłuje tak bardzo, że skłonny jest przestąpić któreś z przykazań Bożych, staje się dla człowieka bogiem – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Maryja jest Lekarką od wszelkich serca boleści. św. Jan Damasceński

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...