Aktualności

2016-04-07 12:32

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. ZNIKŁA ZADUMA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Ofiarowanie.  W ofiarowaniu Bóg przyjmuje Ofiarę swojego Syna poprzez modlitwę kapłana. Jezus przygotowuje się do tego, co przyjdzie Mu przeżyć. Całkowicie   poddaje się wobec Woli Ojca i okrucieństwa człowieka. Teraz rozpoczyna się powolne i długotrwałe  męczenie Jego Duszy i ciała. Im bardziej bolesne, tym bardziej długie, zdają się te męczarnie. Kapłan przygotowując się do złożenia Ofiary, przygotowuje się również do złożenia samego siebie. Wykonując czynności liturgiczne, powinien to czynić w wielkiej zadumie. Zawsze, w każdej Mszy świętej, tej codziennej i tej uroczystej, ofiara jest ta sama i jest nią sam Bóg.  

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...