Aktualności

2016-04-07 10:13

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – PRZEPROSZENIE BOGA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: W całej tej drodze Chrystus musi znosić ogromne cierpienia, a także wielką ilość tych drobnych, mniej bolesnych uderzeń, ale jednak, przez swoją mnogość bardzo uciążliwych, dlatego niewolno nam ignorować nawet drobnych grzechów. Wszystkie musimy przynieść na Mszę święta i przeprosić za nie Boga. W duszy zrobić rachunek sumienia od ostatniej Mszy świętej i przeprosić, żałować, i prosić Boga o pomoc w zwalczeniu tych słabości.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...